044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у липні 2021 року

Із 1 липня діють зміни до Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 21.01.16 р. № 13. Зокрема, у новій редакції викладено: вимоги до фіскального касового чека на товари (послуги), установлені розд. II; форми фіскального касового чека на товари (послуги) та фіскального касового чека видачі коштів (додатки 1, 2). Положення доповнено формою фіскального касового чека за операцією з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (№ ФКЧ-5) (додаток 7). Установлено, що до 1 жовтня:

 • вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині цифрового значення штрихкоду марки акцизного податку на алкогольні напої не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення (далі – ПЗ) яких включені до Держреєстру РРО до 1 липня;
 • РРО, версії внутрішнього ПЗ яких включені до Держреєстру РРО, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) з метою забезпечити виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, передбачених наказом Мінфіну від 08.06.21 р. № 329.

Із 1 липня підвищено розмір прожиткового мінімуму (далі – ПМ) на одну особу в розрахунку на місяць, зокрема ПМ для працездатних осіб становить 2 379 грн (ст. 7 Закону від 14.11.19 р. № 294-ІХ). Величина ПМ впливає на розмір пенсії за віком; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми; виплат на випадок безробіття; коефіцієнт (суму) індексації зарплати.

Із 1 липня можуть бути призначені перевірки нерезидентів (іноземних компаній, організацій), що здійснюють госпдіяльність на території України, які повинні були стати на облік відповідно до п. 64.5 Податкового кодексу (далі – ПК) та які не виконали вимоги абзацу першого п. 60 підрозд. 10 розд. ХХ ПК, та їхніх відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, що перебувають на обліку (абзац другий п. 60 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Із 1 липня набули чинності зміни, унесені до Земельного кодексу (далі – ЗК):

1. Законом від 31.03.20 р. № 552-IX. Із набуттям чинності цього Закону із 1 липня відкривається ринок землі в Україні. Визначено умови обігу земель сільськогосподарського призначення, зокрема:

 • уточнено порядок припинення права власності на земельну ділянку особи, якщо земельна ділянка не може належати їй на праві власності та/або у зв’язку з порушенням обов’язку щодо її відчуження протягом установленого законом строку (ст. 145 ЗК);
 • установлено, що до 1 січня 2024 року:

– загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати 100 га (крім ділянок, набутих у власність до 1 липня 2021 року);

забороняється купівля-продаж або відчуження в інший спосіб на користь юросіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на них як предмет застави, передачі у спадщину, обміну (міни) земельної ділянки на іншу ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою (далі – НГО) або якщо різниця між НГО ділянок становить не більше 10 %, та відчуження для суспільних потреб. Угоди (у т. ч. довіреності), укладені під час дії такої заборони, є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення) (п. 15 розд. Х ЗК);

 • до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільгосппризначення, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх НГО (п. 22 розд. Х ЗК);

2. Законом від 28.04.21 р. № 1423-IX, зокрема:

 • установлено, що набуття у власність земельних ділянок сільгосппризначення здійснюється з урахуванням вимог ст. 130 ЗКУ (ч. 5 ст. 22 ЗК);
 • визначено умови та порядок реалізації переважного права купівлі земельної ділянки сільгосппризначення, а також перелік суб’єктів, які мають переважне право (ст. 130-1);
 • уточнено порядок набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод (ст. 131);
 • уточнено порядок викупу у власність з розстрочкою платежу до 10 років за ціною, яка дорівнює НГО таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів громадянами України (та їх спадкоємцями), яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарями земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року (п. 6-1 розд. Х ЗК).

Із 1 липня набув чинності Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним ст. 130 ЗК. Процедуру перевірки визначено з метою недопущення набуття права власності на зазначені земельні ділянки фізичними та юридичними особами, яким згідно із законодавством заборонено набувати таке право (постанова КМУ від 16.06.21 р. № 637).

Із 1 липня до Переліку відомостей, обмін якими здійснюється у процесі інформаційної взаємодії між Держземкадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою КМУ від 03.06.13 р. № 483, включено дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). До функцій Держгеокадастру віднесено подання до суду позову про конфіскацію земельної ділянки у випадках, визначених законом (пп. 25-11 Положення, затвердженого постановою КМУ від 14.01.15 р. № 15) (постанова КМУ від 11.11.20 р. № 1104).

Із 1 липня згідно із Законом від 19.06.20 р. № 738-IX набули чинності:

 • Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (Закон від 23.02.06 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок», викладений у новій редакції) (далі – Закон № 3480), який регулює відносини під час емісії, обігу, викупу цінних паперів (далі – ЦП) та виконання зобов’язань за ними, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони таких контрактів та здійснення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, а також відносини у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Із 1 липня до 31 грудня 2021 року критерії отримання статусу кваліфікованого інвестора, передбачені п. 7 ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 6 цього Закону, застосовуються із коефіцієнтом 3;
 • Закон «Про товарні біржі» (Закон від 10.12.91 р. № 1956-XII «Про товарну біржу», викладений у новій редакції), яким визначено правові умови створення та функціонування товарних бірж на території України як організованих товарних ринків. Із 1 липня товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. З цієї дати слова «товарна біржа» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юрособам, які провадять професійну діяльність на організованих товарних ринках.

Із 1 липня унесено зміни до інших законодавчих актів, зокрема до Кодексу з процедур банкрутства (далі – КПБ). Зміни стосуються особливостей банкрутства:

 • професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох правочинів, здійснених з посиланням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу (ст. 93, 94 КПБ у новій редакції);
 • боржника, який має зобов’язання за облігаціями за участю адміністратора за випуском облігацій (нова ст. 93-1 КПБ).

Із 1 липня застосовуються:

 • Вимоги (правила) до здійснення діяльності з торгівлі ЦП: брокерської та дилерської діяльності, андеррайтингу, управління ЦП. Торговці (їх філії та інші відокремлені підрозділи) зобов’язані дотримуватися цих Вимог та інших нормативно-правових актів НКЦПФР під час здійснення правочинів, пов’язаних з набуттям, припиненням, переходом прав власності на фінансові інструменти;
 • Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку ЦП) – діяльності з торгівлі ЦП: брокерської та дилерської діяльності, андеррайтингу, управління ЦП. Торговці (їх філії та інші відокремлені підрозділи) зобов’язані дотримуватися цих Вимог та інших нормативно-правових актів НКЦПФР під час здійснення правочинів, пов’язаних з переходом прав на фінансові інструменти і прав за фінансовими інструментами (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р. № 640 та № 641 відповідно).

Із 1 липня втратили чинність:

 • рішення ДКЦПФР від 12.12.06 р. № 1449, яким затверджено Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі ЦП, брокерської та дилерської діяльності, андеррайтингу, управління ЦП;
 • рішення НКЦПФР від 06.11.12 р. № 1584, яким затверджено Порядок та умови провадження торговцем ЦП брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим урегулюванням зобов’язань клієнта (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р. № 642 та № 643 відповідно).

Із 1 липня набуло чинності оновлене Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Документом установлено порядок та умови провадження управителями діяльності з управління майном, інші вимоги та показники, якими обмежуються ризики провадження такої діяльності, а також дії управителя щодо її припинення у разі анулювання в нього ліцензії за порушення вимог законодавства (рішення НКЦПФР від 13.05.21 р. № 274).

Із 1 липня розширено можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу):

 • приватні нотаріуси можуть відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу) для вчинення нотаріальних дій із прийняття від боржника грошової суми боргу в порядку, визначеному НБУ;
 • бенефіціари рахунка умовного зберігання (ескроу) (зазначені у договорі як отримувачі коштів з цього рахунка) можуть давати письмову вказівку банку для перерахування іншій особі коштів з такого рахунка (постанова Правління НБУ від 14.06.21 р. № 50).

Із 1 липня викладено в новій редакції групи 50–59 розд. XI Митного тарифу, а саме установлено пільгові ставки ввізного мита у розмірі (Закон від 19.02.21 р. № 1261-IX):

 • 0 % – на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50–53 групи УКТЗЕД);
 • від 1 до 8 % на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати. Також підвищено повні ставки ввізного мита до 10 % на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТЗЕД, де такі ставки менші 10 %.

Із 1 липня установлено тариф на послуги постачальника «останньої надії» на III квартал 2021 року на рівні 613,16 грн/МВт•год (без урахування ПДВ) (постанова НКРЕКП від 09.06.21 р. № 939).

Із 1 липня застосовуються Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені рішенням НКРЗІ від 30.03.21 р. № 126. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

Із 1 липня набув чинності Закон від 21.05.21 р. № 1477-IX, яким установлено, що розмір держдопомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів (що установлюється лікарсько-консультативними комісіями медзакладів), з урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат підвищується на 50 % розміру держдопомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років на підставі документів, визначених КМУ.

Із 1 липня набули чинності зміни до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою КМУ від 14.02.07 р. № 228 (далі – Порядок № 228), зокрема:

 • для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають автомобілі та мотоколяски, розмір річної грошової компенсації: на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів та мотоколясок становить відповідно 22 % та 16 % ПМ для осіб, які втратили працездатність; на транспортне обслуговування – 29 % ПМ для осіб, які втратили працездатність;
 • особа, інвалідність якої пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, подає заяву про призначення та виплату компенсації за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом із документами, передбаченими п. 9 та п. 15 Порядку № 228, до відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування (постанова КМУ від 31.03.21 р. № 283).

Із 1 липня внесено зміни до порядків в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб та транспортних засобів (далі – ТЗ), затверджених постановами КМУ від 04.06.15 р. № 367 та від 17.07.19 р. № 815, зокрема:

 • переміщення через контрольний пункт в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію та з неї ТЗ (мопедів, мотоциклів, легкових автомобілів, категорій А1, А, В відповідно) дозволяється за наявності реєстраційного документа на ТЗ, а для водіїв, які не є власниками ТЗ, – за наявності засвідченої довіреності на право керування ТЗ;
 • у разі втрати реєстраційного документа на ТЗ або непридатності його для подальшого користування власник ТЗ або особа, що експлуатує цей ТЗ, або їх представники можуть здійснити одноразовий виїзд на цьому ТЗ із тимчасово окупованих територій на підставі копії реєстраційної картки ТЗ, яка підтверджує його реєстрацію в Україні, яка видається територіальними сервісними центрами МВС (постанова КМУ від 26.05.21 р. № 533).

Із 4 липня набуває чинності Технічний регламент енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання, які працюють від електромережі, у тому числі тих, що призначені для охолодження харчових продуктів і кормів для тварин. Установлено, що професійні холодильні шафи для зберігання, які введені в обіг до 4 липня 2021 року і не відповідають усім чи окремим вимогам цього Техрегламенту, можуть бути надані на ринку по 4 січня 2022 року (наказ Міненергетики від 26.10.20 р. № 683).

Із 6 липня набуває чинності Закон від 18.05.21 р. № 1444-IX, яким визначено порядок продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони. Відповідні зміни внесено до Земельного кодексу та Закону від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі». Також установлено, що земельні торги стосовно:

 • земельних ділянок, які до 6 липня були включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, виставлених на земельних торгах, та щодо яких не було опубліковано оголошення про проведення земельних торгів, проводяться в порядку, установленому цим Законом;
 • земельних ділянок, щодо яких до 6 липня було опубліковано таке оголошення, проводяться відповідно до законодавства, яке діяло до 6 липня.

Із 12 липня набуває чинності Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163. Структура власності є офіційним документом, а саме схематичним зображенням структури власності юрособи, яке відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією юрособою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значно впливати на керівництво чи діяльність юрособи. Структура власності з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника в обов’язковому порядку подається держреєстратору – уперше до 12 жовтня поточного року (детально див. у «Бенефіціари юрособи: затверджено структуру властності!»).

Із 14 липня вводяться в дію зміни, унесені з метою врегулювання діяльності колекторських компаній, зокрема:

1. До Закону від 12.07.01 р. № 2664-III«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Так, регулятори на ринках фінансових послуг застосовують до фінустанов, інших СГ, що надають фінпослуги, та осіб, які надають посередницькі послуги на ринках фінпослуг, у тому числі кредитних посередників, колекторських компаній штрафи:

 • за недотримання встановлених законодавством вимог до взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки) – у розмірі від 3 000 до 6 000 НМДГ (від 51 000 до 102 000 грн);
 • залучення до врегулювання простроченої заборгованості юрособи, не включеної до реєстру колекторських компаній, – у розмірі від 5 000 до 8 000 НМДГ (від 85 000 до 136 000 грн);
 • недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит – у розмірі від 5 000 до 7 000 НМДГ (від 85 000 до 119 000 грн).

2. До Закону від 15.11.16 р. № 1734-VIII «Про споживче кредитування». Закон доповнено розд. ІІІ про врегулювання простроченої заборгованості, а також, зокрема:

 • визначено, що в договорі про споживчий кредит (далі – договір) зазначається право споживача звернутися до НБУ в разі порушення кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування. Договір, укладений з порушенням вимог ч. 1 ст. 12, у якій наведено перелік інформації, яку має містити такий договір, є нікчемним;
 • оновлено ст. 18 про відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит (Закон від 19.03.21 р. № 1349-IX).

Із 14 липня Нацбанк здійснюватиме нагляд за додержанням учасниками ринку фінпослуг законодавства про захист прав споживачів таких послуг у порядку та на підставах, визначених Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ від 16.06.21 р. № 52.

Із 14 липня набувають чинності зміни до Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінпослуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.01.21 р. № 7. Зокрема, Положення доповнено новою нормою, відповідно до якої опис в договорах про надання споживчого кредиту повинен містити інформацію про обов’язок фіксування банком (новим кредитором або колекторською компанією – у разі їх залучення) кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також інформацію про обов’язок попередити зазначених осіб про таке фіксування (постанова Правління НБУ від 17.06.21 р. № 53).

Із 15 липня набуває чинності Техрегламент енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок. Техрегламентом визначено основні вимоги до енергомаркування твердопаливних котлів з номінальною тепловою потужністю Ј 70 кВт та комплектів з твердопаливного котла Ј 70 кВт, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок, а також до надання споживачам додаткової інформації стосовно цих енергоспоживчих продуктів. Вищеназвані товари, уведені в обіг до 15 липня 2021 року, які не відповідають усім чи окремим вимогам цього Техрегламенту, можуть бути надані на ринку по 15 січня 2022 року (наказ Міненергетики від 02.11.20 р. № 705).

Із 22 липня набувають чинності зміни до актів, затверджених наказом Мінфіну від 25.03.15 р. № 359:

 • у новій редакції викладено форму Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію);
 • унесено зміни до Порядку складання та подання зазначеної декларації. Зокрема, подання декларації в електронній формі та отримання квитанцій про її отримання та прийняття здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.17 р. № 557. Декларація вважається прийнятою за наявності другої квитанції про прийняття електронного документа (далі – е-документ), що містить реєстраційний номер прийнятої декларації, дату й час її прийняття. У разі наявності другої квитанції датою та часом прийняття (реєстрації) е-документа контролюючий орган вважає дату та час, зафіксовані у першій квитанції (наказ Мінфіну від 15.04.21 р. № 218).

Із 24 липня набуває чинності Закон від 17.06.20 р. № 711-IX, яким унесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель, зокрема:

 • оновлено порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок (ст. 20). Так, визначено, що зміна цільового призначення земельної ділянки не потребує: розроблення документації із землеустрою (крім окремих випадків); прийняття рішень Верховною Радою та Радою міністрів АР Крим, органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування (крім рішень про встановлення і зміну цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні таких органів);
 • установлено, що до внесення до Держземкадастру відомостей про функціональні зони належність земельної ділянки до такої зони, встановленої до 1 січня 2025 року, визначається відповідно до: плану зонування; генерального плану населеного пункту; детального плану території; містобудівної документації регіонального рівня.

Із 24 липня набувають чинності зміни до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затверджене постановою КМУ від 17.11.04 р. № 1553. Зокрема, оновлено додатки 1–3, а саме: форми заяви щодо передачі документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель (далі – Фонд), переліку матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються у Фонді, запиту на інформацію «Видача відомостей з документації із землеустрою та оцінки земель, що включена до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель» (постанова КМУ від 21.04.21 р. № 393).

Із 25 липня набувають чинності окремі зміни, унесені до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 14.11.18 р. № 1197 (далі – Реєстр, Порядок № 1197).

Зокрема, внесення до Реєстру відомостей про належного користувача – працівника, визначеного керівником юрособи, яка є власником ТЗ або отримала в установлений законодавством спосіб право користування ним, здійснюється також через:

 • вебдодаток, розміщений на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС. Для цього заповнюється електронна заява (далі – е-заява) за формою додатка 2 до Порядку № 1197 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженого представника юрособи або належного користувача;
 • Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Для цього заповнюється е-заява у довільній формі, яка містить відомості, передбачені додатком 2 до Порядку № 1197, із застосуванням кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису уповноваженого представника юрособи або належного користувача.

15.08.2021