044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у червні 2021 року

Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсаціївартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації.

Також установлено, що до впровадження централізованого банку даних з проблем інвалідності як складової Єдиної інформаційної системи соціальної сфери застосовується електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи.

До 1 вересня Мінсоцполітики повинно удосконалити нормативно-правові акти, які регулюють питання відповідності виробників та постачальників технічних та інших засобів реабілітації кваліфікаційним вимогам та сформувати їх перелік, забезпечити ведення каталога – класифікатора технічних та інших засобів реабілітації та комплектувальних виробів для виготовлення протезно-ортопедичних виробів (у частині строків, підстав, критеріїв, суб’єктів внесення до переліку та каталогу, безоплатності їх ведення) (постанова КМУ від 14.04.21 р. № 362).

Із 10 червня набуває чинності Закон від 05.02.21 р. № 1217-IX про внесення змін до законодавства щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, згідно з якими:

 • облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр). ПФУ включає до Реєстру відсутні відомості про трудову діяльність працівників протягом 5 років з дня набрання чинності цього Закону на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою;
 • на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформлюється роботодавцем в обов’язковому порядку протягом 5 днів після прийняття на роботу. Також на вимогу працівника власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вносити до трудової книжки, яка зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Детально про зміни у правилах ведення трудових книжок, а також про те, що у зв’язку із цим повинен зробити роботодавець, читайте в матеріалі «Електронні трудові книжки: до чого готуватися роботодавцям».

Із 13 червня набуває чинності Закон від 04.02.21 р. № 1201-IX «Про фінансовий лізинг» (далі – Закон № 1201) та втрачає чинність діючий нині Закон від 16.12.97 р. № 723/97-ВР. Новим законом визначено загальні правові та організаційні засади фінлізингу в Україні – відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Держрегулювання та нагляд на ринку фінлізингу здійснює Нацбанк. Установлено, що лізинг уважається фінансовим у разі, якщо до лізингоодержувача переходять усі ризики та винагороди (вигоди) щодо користування та володіння об’єктом фінансового лізингу, за умови додержання хоча б однієї із визначених п. 1 ст. 5 Закону № 1201 ознак (умов).

Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше року. Не можуть бути об’єктами фінлізингу: земельні ділянки та інші природні об’єкти; об’єкти, визначені ч. 2 ст. 3 Закону від 03.10.19 р. № 157-IX.

Новий Закон застосовується до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності. Відносини, що виникли на підставі договорів фінлізингу, укладених до набрання чинності цього Закону, регулюються відповідно до законодавства, що діяло до 13 червня 2021 року.

До 15 червня банки – емітенти електронних грошей (далі – емітенти) повинні розробити та подати НБУ зміни до правил використання електронних грошей та привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.11.10 р. № 481 (далі – Положення № 481).

Зокрема, згідно зі змінами, внесеними до цього Положення постановою Правління НБУ від 11.09.20 р. № 133, емітент зобов’язаний:

 • визначати суму електронних грошей, яка не повинна перевищувати 5 000 грн на електронному гаманці, який не може поповнюватися;
 • установити обмеження максимальної суми електронних грошей на електронному гаманці користувача, який поповнюється, не вище ніж передбачена ст. 20.

Положення доповнено новою главою 4, якою встановлено вимоги щодо створення та використання електронних гаманців, зокрема:

 • передбачено, що емітент/оператор зобов’язаний перед укладенням договору про використання електронних грошей: інформувати користувача про створення йому електронного гаманця та отримати його згоду; унеможливити використання користувачем електронного гаманця до отримання його згоди;
 • установлено вимоги до використання електронних грошей, що зберігаються на електронних гаманцях користувачів, торговців, агентів.

Так, електронний гаманець користувача – суб’єкта господарювання (далі – СГ) використовується виключно:

 • для зарахування електронних грошей від: емітента/агента з поповнення/агента з розповсюдження, які отримані в обмін на безготівкові кошти; емітента/агента з обмінних операцій, які отримані в результаті обміну електронних грошей одного емітента на електронні гроші іншого емітента;
 • списання електронних грошей на користь: торговців для оплати товарів; емітента для погашення на безготівкові кошти; агента з розрахунків для обміну на безготівкові кошти; емітента/агента з обмінних операцій для їх обміну на електронні гроші іншого емітента.

Забороняється використовувати електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях користувачів, торговців, агентів для інших операцій, ніж передбачено гл. 4 Положення № 481 (постанова Правління НБУ від 05.04.21 р. № 28).

Із 15 червня вводяться в дію Закони від 15.04.21 р. № та № 1403-IX, якими унесено зміни до Податкового та Митного кодексів (далі – ПК) з метою тимчасового спрощення податкового та митного оформлення транспортних засобів (далі – ТЗ), увезених на митну територію України.

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші 5 років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, обкладаються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку. Сума акцизного податку залежить від віку автомобіля, об’єму та типу двигуна й не залежить від його вартості. Базова ставка коливається у діапазоні від 0 до 150 євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від обкладання ввізним митом. Пільгою можна скористатися під час розмитнення одного автомобіля однієї категорії одного власника. Пільгове митне оформлення здійснюється по 13 грудня 2021 року, а для учасників АТО/ООС – по 13 березня 2022 року. Дія законів не поширюється на ТЗ, які не відповідають екологічним нормам «Євро-2» і вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

До 17 червня небанківські фінустанови (крім кредитних спілок) та особи, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює НБУ (далі – надавачі фінпослуг), повинні:

 • подати Департаменту ліцензування Нацбанку документи про свою структуру власності, передбачені п. 34 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.04.21 р. № 30 (далі – Положення № 30), станом на дату подання цих відомостей до НБУ. У разі невідповідності своєї структури власності вимогам Положення – надати опис заходів з приведення її у відповідність до цих вимог; у разі відповідності – надати письмове запевнення про таку відповідність;
 • розмістити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 2, 3 до Положення № 30, а також визначене цим Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінпослуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату подання цих відомостей до НБУ.

Із 17 червня вводиться в дію Закон від 19.02.21 р. № 1259-IX, яким з метою посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій унесено зміни до законодавства. Так, заборонено випалювати з порушенням установленого порядку суху рослинність або її залишки у прибережних захисних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, у середовищі розмноження та на шляхах міграції тварин. За порушення цієї заборони передбачена відповідальність.

Крім того, землекористувачі зобов’язані не порушувати установлений порядок випалювання сухої рослинності; обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автодоріг і залізниць.

Забезпечувати пожежну безпеку зобов’язані власники або наймачі (орендарі) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлено договором найму (оренди), а також керівники суб’єкта господарювання.

Із 20 червня набувають чинності оновлені Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою КМУ від 30.12.15 р. № 1187. Вимоги цих Умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності (у т. ч. філій, структурних підрозділів та територіально відокремлених структурних підрозділів закладів освіти). У разі запровадження дистанційної форми навчання ліцензіат повинен додатково дотримуватися вимог до кадрового і навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління такою формою навчання та вебресурсами освітніх компонентів (навчальних дисциплін/освітніх програм).

Умовами установлено перелік видів освітньої діяльності, які підлягають ліцензуванню; перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів) на провадження освітньої діяльності; перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження відповідної освітньої діяльності; технологічні та кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності тощо (постанова КМУ від 24.03.21 р. № 365).

Із 23 червня набувають чинності Правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, що поширюються на фізичних та юридичних осіб, які здійснюють ввезення (пересилання) на митну територію України таких продуктів. Правилами установлено обов’язки операторів ринку або уповноважених ними осіб, які ввозять (пересилають) такі продукти.

Передбачено, що після використання продуктів за призначенням вони підлягають або знищенню, або вивезенню (пересиланню) до країни походження або до іншої країни, якщо це узгоджено з відповідним органом цієї країни, за рахунок оператора ринку або уповноваженої ним особи. Будь-яке використання продуктів для інших цілей, ніж зазначені в меті ввезення (пересилання) продуктів, забороняється (наказ Мінекономіки від 23.03.21 р. № 601).

До 30 червня суб’єкти первинного фінмоніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, а саме: товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами; установи накопичувального пенсійного забезпечення; управителі фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійні учасники фондового ринку (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, повинні привести внутрішні документи у відповідність до Положення, прийнятого рішенням НКЦПФР від 11.03.21 р. № 176 на заміну Положення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.03.16 р. № 309, яке утратить чинність.

30 червня закінчується реалізація експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка розпочалася із 6 липня 2020 року (постанова КМУ від 31.03.21 р. № 286).

30 червня у зв’язку із закінченням строку дії втрачає чинність Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджене постановою КМУ від 05.06.19 р. № 483 у редакції постанови КМУ від 28.04.21 р. № 439.

Із 30 червня повертається право на отримання матеріальної допомоги від ФСС у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (лікарняних). Нагадаємо, у Законі від 23.09.99 р. № 1105-XIV було створено законодавчу колізію, що призвела до скасування цих виплат із 30.06.21 р. Тепер Законом від 13.04.21 р. № 1380-IX її усунено та відновлено право застрахованих на одержання лікарняних.

Із 30 червня набувають чинності зміни до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою КМУ від 18.11.15 р. № 960 (далі – Умови № 960). Зокрема, установлено, що:

 • до заяви про отримання ліцензії необхідно додавати відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення за формою додатка 4 до Умов № 960;
 • у разі необхідності переоформлення ліцензії фізособа-підприємець подає до органу ліцензування відповідну заяву за формою додатка 1 до Умов № 960, а також: документи (їх копії (фотокопії), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії; опис документів, що додаються до такої заяви, у двох примірниках за формою додатка 3 до Умов № 960;
 • документи, копії яких подавалися до органу ліцензування, та документи (копії), що підтверджують достовірність даних, зазначених в поданих документах, ліцензіат повинен зберігати протягом дії ліцензії;
 • суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний провадити охоронну діяльність виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих до органу ліцензування.

Визначено обов’язки суб’єкта охоронної діяльності у разі прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії:

 • на підставі заяви ліцензіата про зупинення дії власної ліцензії або акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Умов № 960;
 • у зв’язку з несплатою коштів за видачу ліцензії.

До 30 серпня ліцензіати повинні подати до органу ліцензування документи, зазначені у пп. 2, 21 і 22 п. 6 Умов № 960 (постанова КМУ від 28.04.21 р. № 431).

До 1 липня повинні бути використані марки акцизного податку, надруковані до 1 січня 2021 року, на яких не позначено кількість одиниць у пачці (упаковці). А марковані такими марками тютюнові вироби можуть перебувати в обігу до їх повної реалізації у межах терміну придатності для споживання (п. 30 підрозд. 5 розд. ХХ ПК).

До 1 липня ДПС має оприлюднити на своєму вебпорталі XML-схеми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній для платників податків, які подають таку звітність відповідно до вимог ПК. Нагадаємо, форма такого Звіту та Порядок його заповнення затверджені наказом Мінфіну від 14.12.20 р. № 764.

Не пізніше 1 липня банки України – абоненти-ідентифікатори Системи BankID НБУ (далі – банки) мають привести свою діяльність у відповідність до вимог п. 341 та 342 розд. III Положення про Систему BankID Національного банку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.03.20 р. № 32. А саме Нацбанк:

 • зобов’язав банки здійснювати багатофакторну автентифікацію користувачів Системи BankID НБУ до моменту передачі персональних даних користувачів через систему;
 • посилив вимоги до банків стосовно передачі актуальних даних користувачів. Банк має право надавати електронні підтвердження електронної дистанційної ідентифікації (далі – ЕДІ) на електронні запити на ЕДІ виключно щодо користувачів, які на дату отримання банком запиту на ЕДІ є клієнтами банка та мають діючі договірні відносини з ним.

Банку заборонено надавати електронні підтвердження ЕДІ щодо користувачів, які припинили з ним договірні відносини, але мають технологічний доступ до свого облікового запису в каналах дистанційного банківського обслуговування (постанова Правління НБУ від 27.04.21 р. № 35).

Із 1 липня можуть бути призначені перевірки нерезидентів (іноземних компаній, організацій), що здійснюють господарську діяльність на території України, які повинні були стати на облік у порядку, встановленому п. 64.5 ПК, та не виконали вимоги абзацу першого п. 60 підрозд. 10 розд. ХХ ПК, а також їх відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, що перебувають на обліку (абзац другий п. 60 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

27.06.2021