044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у грудні 2020 року

Із 1 грудня підвищено розмір прожиткового мінімуму (далі – ПМ) на одну особу в розрахунку на місяць. Так, ПМ для працездатних осіб становить 2 270 грн, дітей віком до 6 років – 1 921 грн, а від 6 до 18 років – 2 395 грн; осіб, які втратили працездатність – 1 769 грн. Такий розмір ПМ установлено по 31 грудня (ст. 7 Закону від 14.11.19 р. № 294-ІХ).

Із 1 грудня набули чинності зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897 (наказ Мінфіну від 29.10.20 р. № 649).

Із 1 грудня набули чинності зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.18 р. № 103, зокрема тепер:

 • банки можуть використовувати електронний паспорт або електронний закордонний паспорт у мобільному застосунку «Дія» для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника під час касових операцій;
 • клієнт може зазначити контактну інформацію (номер телефона та/або електронну адресу) замість паспортних даних у довідці, яка оформляється під час приймання банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот та монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот інвалюти;

інкасаторські компанії повинні вилучати і передавати сумнівні банкноти до НБУ для проведення досліджень, а також вилучати та передавати банкноти, зафарбовані спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів. Раніше такі вимоги стосувалися лише банків (постанова Правління НБУ від 23.11.20 р. № 148).

Із 1 грудня Законом від 17.10.19 р. № 199-IX передбачено запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – е-система) (за винятком створення містобудівних умов та обмежень, технічних умов, інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин, укладення відповідних е-договорів тощо).

Із 1 грудня набуло чинності Положення про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (далі – Система, Положення), яка є сукупністю технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації процесів створення, подання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та електронних копій паперових документів з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) або кваліфікованої електронної печатки з метою включення отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги (далі – Єдиний реєстр), виключення з нього та внесення змін, а також для реєстрації вантажів (товарів), коштів, у тому числі в інвалюті, виконаних робіт, наданих послуг, які визнані гуманітарною допомогою.

Зокрема, зареєстровані в Системі користувачі – отримувачі гуманітарної допомоги мають право доступу до електронного кабінету (далі – е-кабінет) після автентифікації з використанням КЕП уповноваженої особи або печатки і можуть: створювати, змінювати та видаляти чернетки документів; подавати та переглядати подані ними електронні документи; отримувати повідомлення про підтвердження подання документів тощо від уповноважених осіб Мінсоцполітики (так само, як і на електронну адресу); надсилати звернення до адміністратора з технічних питань користування Системою.

Отримувач-юрособа може зареєструватися в Єдиному реєстрі через е-кабінет, для цього необхідно:

 • заповнити електронну форму заяви про реєстрацію юособи отримувачем гуманітарної допомоги із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ;
 • зазначити необхідну інформацію та завантажити електронні документи, передбачені п. 43–45 цього Положення;
 • завантажити копію установчого документа у форматі PDF/A, якщо такий документ не оприлюднено на порталі електронних сервісів (постанова КМУ від 09.10.20 р. № 927).

Із 1 грудня до Переліку форм заяв у сфері держреєстрації юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мін’юсту від 18.11.16 р. № 3268/5, включено нову форму 10 (заява щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення) (наказ Мін’юсту від 16.09.20 р. № 3205/5).

До 27 грудня ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, мають подати до органу ліцензування передбачені постановою НКРЕКП від 29.07.20 р. № 1482 документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а саме:

 • інформацію про підтвердження відсутності контролю за діяльністю суб’єкта господарювання (далі – СГ) резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України;
 • відомості про доступність місць провадження діяльності для маломобільних груп населення (у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб).

До 31 грудня продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України дію режиму надзвичайної ситуації, установленого у зв’язку із поширенням COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (розпорядження КМУ від 28.10.20 р. № 1355-р).

До 31 грудня банки мають право приймати до виконання розрахункові чеки, у бланках яких зазначено реквізит «Код банку», за формами, наведеними в Інструкції, затвердженій постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22, без урахування змін, прийнятих постановою Правління НБУ від 06.11.19 р. № 127. Нагадаємо, що згідно зі цими змінами із термінів та реквізитів розрахункового документа виключено реквізит «Код банку».

До 31 грудня мають право на доплату до зарплати медичні та інші працівники, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19 та забезпечують життєдіяльність населення, що надається з 1 вересня, відповідно до Переліку посад, затвердженого наказом МОЗ від 03.09.20 р. № 2021 у редакції наказу МОЗ від 29.09.20 р. № 2215.

31 грудня втрачає чинність постанова КМУ від 05.02.20 р. № 65 про реалізацію програми держгарантій медобслуговування населення у 2020 році у зв’язку із закінченням строку її дії.

31 грудня закінчується період, коли тарифи на теплоенергію для СГ, які виробляють її на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, установлені до 15.04.17 р. (дня набрання чинності Закону від 21.03.17 р. № 1959-VIII), можуть переглядатися лише за зверненням самого СГ.

31 грудня закінчується період, коли державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин здійснюється з особливостями, установленими абзацами другим – п’ятим п. 2 розд. X Закону від 18.05.17 р. № 2042-VIII.

До 1 січня 2021 року банки зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.18 р. № 149, у частині забезпечення доступу маломобільних груп населення до банківських послуг, а саме:

 • не менше 50 % приміщень, розташованих у Києві, обласних центрах і в містах із кількістю мешканців більше 300 000 осіб;
 • не менше 30 % приміщень, розташованих в інших населених пунктах України (постанова Правління НБУ від 16.12.19 р. № 152).

До 1 січня 2021 року діють рішення наглядової ради акціонерних товариств щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки (п. 3 розд. ІІ Закону від 20.09.19 р. № 132-IX).

До 1 січня 2021 року СГ дозволено застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції (у т. ч. на засобах вимірювальної техніки чи на її маркуванні) під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування п. 1 та 2 Правил, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 04.08.15 р. № 914 (далі – продукція). Така продукція залишається в обігу до закінчення строку її служби (строку придатності) без застосування щодо неї заборон чи обмежень з причин такої невідповідності (наказ Мінекономрозвитку від 18.12.18 р. № 1938).

Перенесено на 1 рік (до 1 січня 2022 року) заміну посвідчення чорнобильцям у зв’язку із затвердженням постановою КМУ від 11.07.18 р. № 551 нових зразків посвідчень:

 • особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);
 • учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
 • особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Що зміниться у застосуванні окремих норм ПК наприкінці року

У 2020 році:

31 грудня – останній день, коли не застосовуються норми п. 180.21 та пп. 191.1.3 і 191.1.4 (п. 68 підрозд. 2 розд ХХ ПК);

по 31 грудня діють правила нарахування та сплати ПДВ у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача-фізособи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, які діяли із 1 липня 2019 року (п. 68 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);

до 1 січня 2021 року звільняються від обкладення ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юрособи, 100 % корпоративних прав у статутному капіталі якої безпосередньо або опосередковано належать державі, або на баланс органа державної влади майна (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів), що перебуває у держвласності у складі магістральних газопроводів та всіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом, і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора ГТС. При цьому норми п. 198.5 ПК не застосовуються (пп. 1 п. 70 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);

до 1 січня 2021 року не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами (пп. 3 п. 70 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);

до 31 грудня діє звільнення від обкладення ПДВ операції з безоплатної передачі у володіння і користування транспортних засобів (далі – ТЗ) товарних позицій 8702 та 8703 згідно з УКТЗЕД для осіб з інвалідністю (у т. ч. дітей з інвалідністю) та інших пільговиків згідно з переліком КМУ, а також ТЗ спецпризначення (швидка медична допомога, ТЗ, застосовувані у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки) (п. 71 підрозд. 2 розд ХХ ПК).

по 31 грудня розмір ставки податку на дохід від операцій з випуску та проведення лотерей, визначений пп. 14.1.271 ПК, становить 28 %. Із 1 січня 2021 року застосовується ставка податку, визначена п. 136.6 ПК, тобто 30 % (п. 48 підрозд. 4 розд. XX ПК);

по 31 грудня застосовуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, визначені на 2020 рік п. 17 підрозд. 5 розд. ХХ ПК. Із 1 січня 2021 року ці ставки підвищуються згідно зі змінами, унесеними до ПК Законом від 16.01.20 р. № 466-IX;

надруковані до 1 січня 2021 року марки акцизного податку, на яких не позначено кількість одиниць у пачці (упаковці), повинні бути використані до 1 липня 2021 року, а марковані такими марками тютюнові вироби перебуватимуть в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання (п. 30 підрозд. 6 розд. ХХ ПК);

по 31 грудня застосовується тимчасова ставка рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначена п. 252.20 ПК у розмірі 5 %. На 2021 рік ставка підвищується до 8 % (п. 3 підрозд. 9 розд. XX ПК);

по 31 грудня застосовується тимчасова ставка рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за види радіозв’язку, передбачені пп. 161 п. 254.4 ПК, – 458,30 грн на місяць за 1 мегагерц смуги радіочастот (підрозд. 93 розд. ХХ ПК);

за правилами ПК, що діяли до 1 січня 2021 року, здійснюватимуться:

 • відшкодування шкоди особі, права якої порушені, завданої податковими правопорушеннями контролюючих органів, вчинені ними до 1 січня 2021 року, або податковими правопорушеннями контролюючих органів у вигляді протиправних рішень, прийнятих за результатами податкових перевірок, розпочатих до 1 січня 2021 року (п. 55 підрозд. 10 розд. ХХ ПК);
 • перевірки, що були розпочаті до 1 січня 2021 року, розгляд заперечень платників податків до актів (довідок) таких перевірок, прийняття за їх результатами податкових повідомлень-рішень, а також їх оскарження (п. 55–56 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

до 1 січня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовують єдинники другої – четвертої груп (фізособи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 грн, крім тих, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту; лікарські засоби та вироби медичного призначення (п. 61 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

17.01.2021