044 360-31-22
093 291-71-24

Чи можна людині заборонити з'являтися в публічних місцях через її зовнішній вигляд?

Есть ли в Украине какие-то нормативы, запрещающие появляться человеку в грязном в виде в общественном месте, а именно в библиотеках или музеях? Человек трезв, но неопрятен и дурно пахнет.

Відповідь юридичного консультанта:

Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» , громадяни незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, віку, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання, а також підприємства, установи і організації мають право на доступ до бібліотечних фондів та одержання бібліотечних послуг.

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право: визначати зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності; визначати структуру бібліотеки, штати, форму оплати праці бібліотечних працівників.

Наказом Міністерства Культури і Мистецтв України від N 275 від 05.05.99 було затверджено «Типові  правила  користування  бібліотеками  в Україні» . В наказі чітко прописані обов’язки Користувачів бібліотек:

Користувач,   який    порушує    правила    користування бібліотекою,  позбавляється  права  відвідувати  її на термін,  що визначається бібліотекою.  Матеріали про злісне  порушення  правил користування  бібліотекою  можуть  бути  передані до суду згідно з чинним законодавством України.

Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому  стані  й  неохайному   вигляді   до   бібліотеки   не допускаються.  Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.   

Діяльність музеїв регламентується Законом України «Про музеї та музейну справу», проте чітких вимог, до вигляду відвідувачів музею немає.

Отже, все залежить від внутрішніх офіційних правил закладу.

06.10.2017