044 360-31-22
093 291-71-24

Перелік документів для реєстрації благодійної організації

  1. Заповнена реєстраційна картка для проведення державної реєстрації юридичної особи;
  2. Примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
  3. Два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів — один екземпляр);
  4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
  5. інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дозволяє встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якого є іноземна юридична особа, додатково подають документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місця розташування, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру.

Особа, яка подала документи реєстратору, пред'являє паспорт, а також документ, що підтверджує її повноваження (у разі подання документів не самим засновником).

Фахівці Правової групи «Юста» надають повний спектр юридичних послуг у сфері реєстрації благодійних організацій.

Вартість послуги «Реєстрація благодійної організації»:

Підготовка повного пакету документів – від 2000 гривень. 
Супровід процесу реєстрації – від 1000 гривень.

Термін реєстрації – не більше 7 днів.

Дізнайтеся про повний спектр юридичних послуг з питань легалізації/реєстрації об’єднань громадян та їх діяльності.