044 360-31-22
093 291-71-24

Коментар до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року

12 лютого 2014 року набув чинності новий Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який значно удосконалює процедуру державної реєстрації та покращує якість надання послуг у цій сфері.

По перше, Порядок передбачає запровадження  декількох «альтернативних» механізмів подання документів для проведення державної реєстрації прав – як шляхом безпосереднього звернення заявником, так і шляхом надсилання поштою чи кур’єрською службою, у той час як раніше існувала можливість подання до органу державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію прав та інших документів, необхідних для її проведення, лише безпосередньо заявником.

По друге, Порядок передбачає можливість проведення одночасної реєстрації права власності та речових прав, похідних від права власності, на підставі однієї заяви про державну реєстрацію прав, подати яку може як власник, так і правонабувач, оскільки до цього часу мала подаватись спочатку заява на реєстрацію права власності, а потім заява на реєстрацію речового права, що значно затягувало час.

Цим Порядком запроваджується проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно на заміну втрачених, пошкоджених чи зіпсованих свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи державного акта на право власності на землю, виданих компетентними органами до 01 січня 2013 року.

Спрощується  порядок  проведення державної реєстрації прав на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів від фізичних та юридичних осіб (розмежовано перелік документів, які має подавати особа, що залучала кошти (замовник), та безпосередньо інвестор).

Так, замовник, після прийняття такого об’єкту в експлуатацію подає:

  1. Документ, що підтверджує виникнення , перехід та припинення речових прав на земельну ділянку.
  2. Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
  3. Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси( в разі присвоєння чи зміни).
  4. Документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення права власності на такий об’єкт до проведення реконструкції( в разі проведення реконструкції)
  5. Затверджений такою особою перелік фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися на інвестування(фінансування ) об’єкту будівництва.

Документи подані замовником будівництва, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав  на земельну ділянку,такій особі не повертаються та використовуються державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав а особами, які брали участь в інвестуванні (фінансуванні) об’єкта будівництва.

Забезпечено проведення державної реєстрації права власності на новозбудовані або реконструйовані об’єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності кооперативів, на підставі поданої заявником довідки відповідного кооперативу про членство в ньому та про повне внесення пайового внеску, оскільки раніше було визначено, що для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новозбудовані чи реконструйовані об’єкти нерухомого майна залежно від конкретного випадку заявнику необхідно було подати або перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва, або список членів та/або асоційованих членів кооперативу, або перелік осіб, яким належать майнові права на об’єкт будівництва, які на практиці отримати в повному обсязі було досить проблематичним.

Також надана  можливість отримувати інформацію, накопичену за роки незалежності  з реєстрів, що функціонували до 01 січня 2013 року (Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек).

Збільшено до п’яти днів строк, протягом якого нотаріус передає документи органові державної реєстрації прав, оскільки до цього часу в разі прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття такого рішення передавав органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна.

24.02.2014