044 360-31-22
093 291-71-24

Чи можуть звільнити працівника у зв'язку з переїздом компанії-роботодавця?

Працюю в компанії 3 роки, согодні повідомилм, що робоче місце де я працюю, фізично закривають, але є можливість перевестись на іншу точку, яка знаходиться дуже далеко або мене звільнити! Чи можуть вони мене звільнити без моєї згоди на переведення і якщо можуть чи маю я право вимагати відшкодування? І ще у мене є 40 днів відпустки. Що також робити з відпускними? Можу я піти на цей термін у відпустку? Які є варіанти?

 

Відповідь юридичного консультанта:

Для повної відповіді на Ваше запитання в першу чергу потрібно переглянути умови Вашого трудового договору (у разі його наявності), звернути увагу на умови його припинення або розірвання (переглянути строк на який його було укладено).

Разом з тим, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на іншу роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість допускається тільки за згодою працівника (ст. 32 Кодексу законів про працю України).

Трудовий договір укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках, зокрема - зміна в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників (ст. 40 Кодексу законів про працю України), вказана стаття визначає і інші підстави для звільнення працівників роботодавцем.

Відзначу, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. (стаття 83 Кодексу законів про працю України).

Що стосується невикористаної відпустки, у Вас є два варіанти:

  • отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку;
  • надати роботодавцю заяву про надання Вам відпустки, оскільки відповідно до ст. 3 Закону України "Про відпустки", за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Підсумовуючи слід прийняти до висновку, що норми закону дозволяють роботодавцю звільнити працівника без його згоди (за наявності вищевказаних умов які не є вичерпними). При звільненні, працівник має право вимагати компенсацію за усі невикористані дні щорічної відпустки тощо, або скористатися відпусткою повноцінно (право вибору належить робітнику).

 

01.03.2018