044 360-31-22
093 291-71-24

Чи можна розірвати трудовий договір без поважної причини?

Чи можна розірвати строковий трудовий договір з ініціативи працівника до настання його ді ї без поважної причини?

Відповідь юридичного консультанта:

Договір, який узгоджений сторонами та засвідчений підписами, може бути розірвано у загальному порядку (за згодою сторін або односторонньому в судовому порядку). Умовами договору також може бути передбачена неустойка у випадку передчасного розторгнення.

Згідно ч. 1 ст. 638 ЦК України встановлено загальне правило відповідно до якого договір є укладеним з моменту коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Частина 1 ст. 640 Кодексу визначає момент укладення договору, а саме, момент одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття пропозиції. Констатацією факту досягнення домовленості є посвідчення підпису сторін (ст.ст. 638. 639 ЦК України) Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не вставлене договором або законом. За вимогою однієї сторони - у разі істотного порушення умов договору. (ст. 651 ЦК України) Правові наслідки зміни та розірвання договору визначені Законом.

Отже, якщо договір вже підписано, то розірвати його можна за згодою сторін або в односторонньому порядку через суд.

04.05.2020