044 360-31-22
093 291-71-24

Чи можна перевестись на заочну форму відразу після вступу до ВУЗу?

Я поступила на 3 курс бакалаврата на денну форму. Але я за місяць до навчання знайшла роботу. Чи маю я право перейти на заочну форму, якщо до навчання залишилося тиждень?

Відповідь юридичного консультанта:

Коли студент виявляє бажання перевестися з однієї форми навчання на іншу, слід керуватися Законом України "Про вищу освіту", де в ч.1 ст. 4 цього закону прямо вказано, що громадяни України вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності. Згідно з правами осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, зазначеними у ст. 62 ЗУ "Про вищу освіту" особи, які навчаються у вищих навчальних закладах мають право на вибір форми навчання (денної чи заочної).

Процедура здійснення такого переведення регламентується "Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96р. 

Пункт 2 цього Положення вказує, що переведення студента в межах одного ВНЗ з однієї форми навчання на іншу, у Вашому випадку з денної форми на заочну, здійснює ректор (директор) ВНЗ. Питання, що стосується того, коли можна здійснити таке переведення, регулюється п.3 цього Положення, а саме: "Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул". Тут варто звернути увагу на те, що термін "переведення" охоплює також переведення з однієї форми навчання на іншу, крім того правова норма говорить нам, що таке переведення здійснюється як правило під час канікул, тобто логічним є висновок, що таке переведення може бути здійснено у будь-який інший час, але це не є обов'язком відповідальної особи (наприклад, ректора) здійснити таке переведення у будь-який час.

Можливий варіант, що у внутрішньому документі ВНЗ (статуті, положенні) може бути зазначене інше щодо порядку переведення, але в такому випадку Вам потрібно апелювати до того, що будь-який внутрішній документ не може суперечити законодавству України, зокрема, тим нормативно-правовим актам, про які було згадано. 

Також Ви можете піти шляхом подання запиту на доступ до публічної інформації для того, щоб отримати перелік актів, якими керується ВНЗ при прийнятті рішення про Ваше переведення на іншу форму навчання. Такий запит подається на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року. Подання запиту є безкоштовним, відповідь повинна бути надіслана Вам не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (ч.1 ст. 20 ЗУ "Про доступ до публічної інформації"). Усі фінансові витрати на надання відповіді на запит покладено на суб'єкта, що "відповідає", лише у випадку, коли матеріали, які Вам надаються, кількісно перевищують 10 сторінок, витрати на копіювання, розрук, тощо несе сторона, яка подає такий запит (згідно ст. 21 ЗУ "Про доступ до публічної інформації").

06.10.2017