044 360-31-22

Чи можна оскаржити розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк?

Що означає звільнення з посади згідно ст. 38 п. 1 і ст. 3 КЗпП? Чи можна її оскаржити?

Відповідь юридичного консультанта:

Стаття 3 КЗпП України означає що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Звільнення на підставі статті 38 КЗпП України, передбачає розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника. Водночас, абзацем 2 зазначеної статті передбачене наступне: якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Отже, якщо з моменту звернення з заявою про звільнення працівник змінив своє рішення, і після визначеної в заяві дати продовжує виконувати роботу, роботодавець не має права його звільнити, у разі недотримання зазначеної норми закону, звільнений працівник може оскаржити таке звільнення до суду.

Одночасно роз'яснюю, що стаття 55 Конституції України проголошує, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 3 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в установленому порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

15.08.2021