044 360-31-22
093 291-71-24

Трудове право

Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві. Кожній людині, котра реалізує закріплене в ст. 43 Конституції України право на працю, доводиться мати справу з нормами трудового права.

Трудове право — це окрема галузь права України, яка регулює трудові відносини робітників і службовців і тісно пов’язані з ними інші суспільні відносини, що складаються з приводу організації праці.

Діяльність Правової групи «Юста» у сфері трудового права направлена на встановлення таких трудових відносин, які б чітко узгоджували інтереси роботодавців та працівників, виключали можливість виникнення трудових спорів, сприяли зростанню продуктивності праці та зміцненню трудової дисципліни. 

З цією метою нами надаються юридичні послуги з різних питань трудових відносин, зокрема:

 1. Надання усних та письмових консультацій в галузі трудового права;
 2. Підготовка письмових юридичних висновків з питань діючого законодавства в галузі трудового права;
 3. Правова експертиза та розробка внутрішніх документів підприємства ( наказів, посадових інструкцій, штатних розкладів тощо);
 4. Розробка колективних договорів, наказів, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про персонал, трудових інструкцій, угод, договорів (контрактів) та іншої трудової документації;
 5. Роз’яснення порядку оплати праці;
 6. Правова допомога у питаннях охорони праці;
 7. Здійснення юридичного супроводу у трудових справах, зокрема у питаннях:
 • оскарження незаконного звільнення;
 • поновлення на роботі;
 • зміни дати і формулювання причин звільнення;
 • оплати за час вимушеного прогулу;
 • стягнення заборгованості по заробітній платі;
 • оскарження відмови у прийнятті на роботу;
 • оскарження незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної підприємству внаслідок порушення працівником покладених на нього обов’язків;;
 • відшкодування працівникам матеріальної і моральної шкоди
 • надання юридичної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій із профспілковими органами.