044 360-31-22

Право інтелектуальної власності

У світі сучасних інформаційних технологій і комунікацій, зберігати технічну розробку в таємниці і одночасно її використовувати - дуже непросто. 

Однак, все таки найнадійнішим способом забезпечення монопольного використання прогресивного технічного рішення є його законодавче оформлення як об’єкта права інтелектуальної власності. 

Поняття «інтелектуальна власність» (англ. Intellectual property) виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах. 

Об’єктами інтелектуальної власності є: об’єкти авторського права (твори літератури: письмові твори белетристичного характеру, збірники творів; твори мистецтва: музичні, драматичні, хореографiчнi, аудiовiзуальнi твори; твори образотворчого та прикладного мистецтва: архiтектури, фотографії, сценiчнi обробки, аранжування, переробки та переклади творів; комп’ютерні програми: набір інструкцій, бази даних; об'єкти суміжних прав: виконання творів, фонограми і відеограми, програми телерадіоорганізацій; об'єкти науково-технічної інформації: науково-технічна документація; наукові відкриття; рацiоналiзаторськi пропозиції; сорти рослин, породи тварин; об'єкти промислової власності: винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, топографії інтегральних мікросхем, секретнi об’єкти; засоби індивідуалізації: знаки для товарiв і послуг, зазначення походження товарів, фiрмовi назви; ноу-хау: комерційні секрети, технічна документація, творчі розробки, системи організації виробництва, маркетингу, управління якістю продукції, кадрами, фінансами, політикою капіталовкладень; науково-технічна документація тощо.

Правова група «Юста» надає повний спектр послуг в сфері інтелектуальної власності: 

 1. виявлення та оцінка об'єктів інтелектуальної власності Вашої компанії;
 2. консультації з питань охорони об'єктів інтелектуальної власності; 
 3. проведення всіх видів патентних пошуків стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків та пошуків щодо торговельних марок (знаків для товарів і послуг);
 4. складання заявок (оформлення документів, складання формул та описів винаходів, корисних моделей, описів промислових зразків, погодження та класифікація переліків товарів і послуг, стосовно яких реєструються торговельні марки);
 5. подання заявок на видачу патентів/свідоцтв та супроводження заявок під час їх експертизи в експертних органах;
 6. підтримання чинності охоронних документів;
 7. подання заперечень проти рішень національного експертного органу до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України та подання аналогічних заперечень (заяв, апеляцій);
 8. подання заяв про визнання знаків добре відомими в Україні до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України та судових органів;
 9. підготовка, правовий аналіз та реєстрація ліцензійних угод на використання об'єктів інтелектуальної власності та договорів про передачу прав на такі об'єкти;
 10. юридичний супровід, пов'язаний з комерціалізацією «портфелю» прав інтелектуальної власності Вашої компанії;
 11. досудове врегулювання спорів;
 12. адміністративний та судовий захист прав інтелектуальної власності під час вирішення спорів, що виникають внаслідок набуття, придбання і використання прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також спорів, пов'язаних із їх порушенням. 

Крім того, фахівці нашої компанії надають послуги щодо реєстрації доменних імен, продовження строку їх дії, вирішення питань, пов'язаних із використанням торговельних марок у мережі Інтернет та здійснюють заходи щодо припинення делегування доменних імен, зареєстрованих із порушенням прав третіх осіб на торговельні марки.

Гарантією ефективного захисту прав, відновлення порушених прав та запобігання збиткам від неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності третіми особами є – своєчасне звернення до нашої компанії за кваліфікованою допомогою.