044 360-31-22

Корпоративне право

Складання проекту договору

від 500 грн.

Замовити послугу

Корпоративне право – підгалузь господарського права, сукупність юридичних норм, що регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльності, а також порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб різних організаційно-правих форм.

Правова група «Юста» надає своїм Клієнтам повний спектр юридичних послуг з корпоративного права: 

 1. консультації з різних питань корпоративного права;
 2. консультації з питань створення комерційних та некомерційних юридичних осіб, в тому числі здійснення підготовки проектів документів, що регулюють корпоративні внутрішні відносини (установчих документів тощо);
 3. консультації з усього спектру питань щодо форми корпоративної організації юридичних осіб, включаючи створення представництв, філій, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб як резидентів так і нерезидентів;
 4. захист прав акціонерів;
 5. сприяння у врегулюванні корпоративних конфліктів, здійснення захисту прав учасників господарських товариств;
 6. юридичний супровід і підтримка у здійсненні необхідних реєстраційних дій;
 7. представництво інтересів в процесі державної реєстрації новостворених юридичних осіб;
 8. державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб;
 9. державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особі, що містяться у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 10. отримання витягів, виписок та довідок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 11. щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу;
 12. державна реєстрації припинення юридичних осіб;
 13. отримання ліцензій і дозволів для ведення господарської діяльності в Україні;
 14. представництво інтересів клієнта в органах Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі з питань реєстрації емісій акцій), Державної комісії фінансових послуг, інших державних органах України та органах місцевого самоврядування;
 15. підготовка транзакційних документів (угоди акціонерів, підписки на акції, угоди купівлі-продажу, відступлення акцій та корпоративних прав, корпоративні дозволи тощо);
 16. юридичний супровід і підтримка у здійсненні реорганізації юридичних осіб (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);
 17. юридичний супровід і підтримка у здійсненні припинення юридичних осіб.

Весь процес від початку і до кінця контролює висококваліфікований юрист нашої компанії, а Клієнт отримує готовий комплект документів, необхідний йому для початку роботи.

Також Правова група «Юста» пропонує комплексне юридичне обслуговування Вашого бізнесу, яке полягає в забезпеченні правового супроводу всієї поточної діяльності підприємства, а також в оперативному та оптимальному вирішенні всіх юридичних проблем і завдань, які виникають у підприємства під час здійснення ним господарської діяльності. 

Таким чином, Вам немає необхідності організовувати робоче місце штатному юрисконсульту, укладати з ним трудовий договір, здійснювати відповідні перерахування до бюджету тощо.