044 360-31-22

Коментар основних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

Цим Законом вносяться зміни до ряду законодавчих актів, а саме: до Господарського кодексу , Кодексу про адміністративні правопорушення, Законів України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»,  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».


Так, згідно з Законом, Господарський кодекс України доповнено новою статтею 64-1, яка зобов’язує підприємства, крім державних та комунальних, встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі , передбачених законом.


При реєстрації юридичної особи інформацію про структуру власності засновників, про кінцевого вигодоодержувача представник юридичної особи зобов’язаний включити в реєстраційну картку.


Головною новелою Закону є те, що тепер відомості про вигодоодержувача і власників істотної участі будуть у відкритому доступі в Єдиному реєстрі юридичних осіб.


Всі юридичні особи, зареєстровані до набуття чинності цього Закону(25 листопада 2014 року), повинні подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодо одержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 25 травня 2014 року.


Законом визначено поняття «Кінцевий вигодоодержувач», яким вважається власник, що володіє 25 чи більше відсотків  статутного капіталу або голосів юридичної особи, а також особа, що має можливість незалежно від такого володіння здійснювати вирішальний вплив на управління і господарську діяльність юридичної особи. При цьому фізичною собою – кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, як є агентом, номінальним утримувачем ( номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.


Одночасно встановлена відповідальність за порушення норм цього Закону. Так, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про вигодоодержувача ( вигодоодержувачів) юридичної особи, тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи ( виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.


Окремо, Закон, крім розкриття інформації про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, відкриває доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Тепер будь-який заявник може отримати інформацію про зареєстроване в реєстрі право на нерухоме майно, але виключно по об’єкту нерухомого майна.


Тема відкритості реєстру прав на нерухоме майно буде досліджена та прокоментована в наступній статті.

 

30.12.2014