044 360-31-22

Коментар до Закон України"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду"

Законом  запроваджуються норми щодо поширення соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, - на військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, та надання військовослужбовцям строкової військової служби права на відпустку тривалістю 10 календарних днів.

Законом передбачено звільнити під час дії особливого періоду з військової служби військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки військової служби, та здійснити призов громадян на строкову військову службу.

Законом також:

 - зменшено кількість підстав для отримання громадянами України відстрочки від проходження строкової служби;

 - збільшено строки строкової військової служби незалежно від виду Збройних Сил України (18 місяців) та здобутого ступеня вищої освіти "магістр" (12 місяців);

 - запроваджено кримінальну відповідальність громадян за ухилення від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

 - уточнено підстави для звільнення військовослужбовців з військової служби в особливий період.

Законом узгоджено окремі норми законів "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу законів про працю України та Кримінального кодексу.

Звертаємо увагу на новації  Закону:

1. Збільшено тривалість строкової військової служби незалежно від виду Збройних сил України - до 18 місяців, для осіб з вищою освітою  – 12 місяців.

2. Запроваджено кримінальну відповідальність для осіб офіцерського складу за ухилення від призову на військову службу;

3. Збільшено максимальний вік для призову на строкову службу з 25 до 27 років;

4. Якщо особи, які підпадають під демобілізацію, укладуть контракт на продовження військової служби, за ними більш ніж на рік збережеться робоче місце та середня зарплата;

5. Малі підприємці, які проходять військову службу, зберігають за своїми підприємствами реєстрацію та не виплачують обов'язкових податків;

6. Контракт на службу в армії тепер можна буде укладати терміном від одного до п’яти років, тоді як раніше контракти укладали лише на п’ять років.

Відповідно до Закону відстрочка від призову на строкову військову службу надається: 

- призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти, та продовження професійної діяльності. 

- призовникам, які мають: одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття, за умови офіційного працевлаштування призовника; 

- педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

- медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

- священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;

- сільським, селищним та міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

- резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

- особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби. 

У разі переведення призовників, які навчаються у  вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс не нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року - на вищий курс. 

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків, на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Раніше законодавство передбачало, що призвати на строкову військову службу можуть громадян України від 18 до 25 років. Тепер, згідно з Указом Президента № 14/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2014 року "Про деякі оборонно-мобілізаційні питання» відбуватиметься призов на строкову військову службу в мирний час придатних для цього за станом здоров’я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших громадян України, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

27.02.2015