044 360-31-22
093 291-71-24

Законопроект про зміни до КУАП, ККУ і КПК: пом'якшення адмінарешту та довічного позбавлення волі

3 вересня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт Закону № 4049 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини».

У пояснювальній записці зазначено, що відповідно до статті 32 КУпАП адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках. На сьогодні низкою статей КУпАП за окремі види адміністративних правопорушень передбачено стягнення у вигляді адміністративного арешту на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. З урахуванням статистичних даних щодо розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, опублікованих на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України, проєктом Закону пропонується в статтях 44, 121, 178 КУпАП виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні межі інших видів стягнень. Проєктом Закону запропоновано внести зміни до статті 294 КУпАП та зменшити строк апеляційного перегляду справ про застосування стягнення у вигляді адміністративного арешту до трьох днів.

Окрім того, законопроєкт вносить зміни до КК та КПК та запровадити механізм пом’якшення покарання у виді довічного позбавлення волі. Вносяться зміни до статті 82 КК, якими визначається можливість заміни особі, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, невідбутої частини покарання більш м’яким після фактичного відбування нею не менше десяти років покарання у виді довічного позбавлення волі. У такому випадку покарання у виді довічного позбавлення волі може бути замінено на покарання у виді позбавлення волі строком від п’ятнадцяти до двадцяти років. Пропонується внести зміни до статті 81 КК, якими визначається, що умовно-дострокове звільнення може бути застосоване після фактичного відбування засудженим не менше трьох четвертей строку покарання призначеного судом, у разі заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» КК доповнюється новим пунктом 22, яким визначається можливість засудженим до довічного позбавлення волі, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» відбули понад десять років призначеного судом покарання, право на заміну такого покарання покаранням у виді позбавленням волі на строк від п’яти до двадцяти років, але при цьому загальний строк такого покарання не повинен бути меншим як двадцять п’ять років.

Крім того, частиною другою статті 31 КПК у редакції проекту Закону встановлюється, що кримінальне провадження в суді першої інстанції у випадках розгляду питання про заміну довічного позбавлення волі, в порядку статті 82 КК, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів. Пункт 3 частини першої статті 537 КПК доповнюється положеннями, якими визначається, що під час виконання вироків суд має право вирішувати, зокрема, питання про заміну покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким. Розгляд цього питання здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів (частина третя статті 539 КПК). Проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 176 КПК та визначити, що запобіжні заходи до початку підготовчого судового засідання можуть застосовуватися слідчим суддею. Так, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого засідання прокурор, не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, може подати клопотання про його продовження (частина шоста статті 199 КПК).

Вносяться зміни до частини третьої статті 331 КПК, якими виключаються положення, які надавали повноваження суду за відсутності клопотань розглядати питання щодо доцільності застосування запобіжного заходу. Крім того, удосконалюється порядок продовження запобіжного заходу (зміни до статтей 315, 331 КПК), обрання запобіжного заходу судом касаційної інстанції (зміни до статтей 433, 422 КПК) та при скасуванні судового рішення і направленні справи на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції у результаті перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами (зміни до статті 467 КПК).

Проєкт Закону передбачає удосконалення норм КПК щодо ознайомлення засудженого, виправданого, особи, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, потерпілого, представника юридичної особи, їхніх захисників та законних представників з матеріалами кримінального провадження. КПК доповнюється новою статтею 5331, яка визначає, що виправданий, засуджений, особа, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, потерпілий, представник юридичної особи, їхні захисники та законні представники мають право звернутись із заявою про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, стороною в якому вони були до суду, де вони зберігаються.

Засуджені, які відбувають покарання в установах виконання покарань, звертаються до суду через адміністрацію таких установ із заявою про надання електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів кримінального провадження, необхідних для захисту своїх прав і інтересів. Такі електронні копії надсилаються судом до адміністрації установ виконання покарань за допомогою електронної пошти або інших засобів зв’язку у строк, об’єктивно необхідний для їх виготовлення, але не більше тридцяти днів з дня надходження такого звернення.

14.09.2020