044 360-31-22
093 291-71-24

Вимоги законодавства щодо реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачені вимоги щодо державної реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

Для реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати державному реєстратору, за місцезнаходженням її реєстраційної справи, наступні документи:

 1. Заповнена реєстраційна картка Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.
 2. Рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) - рішення уповноваженого органу управління юридичної особи.
 3. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів  - перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства або реєстр присутніх на зборах, тощо.
 4. Оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами - діючий статут (або положення, або засновницький договір) до якого вносяться зміни.
 5. Два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції. Звертаємо увагу, що новий статут (або положення, або засновницький договір) або додаток до діючого прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами.
 6. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - копія квитанція, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або копія квитанції з платіжного терміналу.

Розмір реєстраційного збору складає 51 грн.

Для благодійних організацій реєстраційний збір не справляється.

Додаткові документи:

 1. Із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, зміною місцезнаходження юридичної особи, зміною найменування юридичної особи  – документ, що підтверджує внесення  плати  за  публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення (копія  квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку). Розмір плати за публікацію відповідного повідомлення за кожну із змін складає 51 грн.
 2. Із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи – примірник оригіналу  (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:  рішення про  вихід  юридичної  особи  із  складу  засновників (учасників);  заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);  заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;  рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної  особи, якщо це передбачено  законом  або установчими документами юридичної особи;
 3. Із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті  спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників – ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону  України  "Про  державну  реєстрацію актів цивільного стану";
 4. Із зміною мети установи – копія відповідного судового рішення.

Вимоги до документів, які подаються на державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи:

 • документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою;
 • реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена;
 • підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку;
 • установчі  документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості,  передбачені законодавством;
 • установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший  порядок  їх  затвердження. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами;

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній  сторінці  додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних  установчих документів.

Строк державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів.

Повідомлення про залишення без розгляду поданих документів видається не пізніше наступного робочого дня  з дати надходження документів.

Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи видається не пізніше трьох робочих днів  з дати надходження документів.

Начальник загально-правового відділу юридичної компанії
«Правова група «ЮСТА» Наталія Гуйван

05.12.2014