044 360-31-22
093 291-71-24

Процедура реєстрації політичних партій в Україні 2016

Невід’ємною частиною будь-якої держави є її політична складова, яка здебільшого складається з діяльності політичних партій. Варто зазначити, що за останні два роки в Україні було зареєстровано та почало функціонувати більше політичних партій, ніж за попередні 10 років.

Метою статті є виявлення основних законодавчих особливостей процедури реєстрації політичних партій в Україні.

Слід відзначити, що в сьогоднішній час в Україні все більше уваги приділяється питанню створення та реєстрації безпосередньо політичних партій. Спеціальним законом, який регулює основні аспекти функціонування політичних партій, є Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. № 2365-ІІІ.

Необхідно підкреслити, що ст. 10 цього Закону виділяє три ключових моменти у створенні політичної партії:

1) організаційний аспект: рішення про створення партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах).

2) територіальний аспект: це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим. Відзначимо, що у зв’язку з територіальним контролем АРК іншою державою та проведенням на частині території України АТО ця норма не може бути виконана. Зважаючи на це, всі політичні партії, створені в Україні після лютого 2014 року (більше 100 партій) можуть бути визнанні недійсними у зв’язку з невиконанням норми ст. 10 Закону України «Про політичні партії в Україні».

3) реєстрація: діяльність партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.

У цій статті нас цікавить саме третій ключовий момент створення політичної партії України – її реєстрація. Пов’язано це з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 р. № 835-VIIIта викладенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р.
№ 755-IVв новій редакції. Зміни, внесенні законодавцем, безпосередньо вплинули на процедурні аспекти реєстрації політичних партій.

Перше, на що необхідно звернути увагу, – так на те, що політичні партії згідно Закону № 755-IVвіднесені до громадських формувань. У свою чергу, ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» закладає правові основи діяльності політичної партії. В ній визначено вичерпний перелік документів, який подається до Міністерства юстиції України та його територіальних органів для реєстрації політичних партій та їхніх структурних утворень. Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції разом із заявою про створення політичної партії подаються: документ, що підтверджує створення політичної партії – установчий документ; відомості про керівні органи політичної партії; реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах); програма політичної партії; список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, які підтримали створення політичної партії; документ про сплату адміністративного збору у розмірі 140 мінімальних заробітних плат (192 640 грн.).

Міністерство приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії в місячний термін з моменту надходження документів. Цей строк за необхідності може бути продовжений Міністерством юстиції України, але не більше, ніж на 15 робочих днів.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачає процедуру зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації політичної партії з вичерпних переліком підстав для зупинення. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання.

Після перевірки поданих матеріалів Міністерство юстиції України видає політичній партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка. Керуючись ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції може відмовити у реєстрації політичної партії, якщо:

 - документи подано особою, яка не має на це повноважень;

 - у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

 - не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

 - документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

 - документи суперечать статуту політичної партії;

 - порушено встановлений законом порядок створення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;

 - подання документів для державної реєстрації політичної партії здійснено з порушенням процесуальних термінів та ін.

При цьому відмова у реєстрації не є перешкодою для повторного звернення про реєстрацію.

Слід підкреслити, що в новій редакції Закону є можливість оскарження відмови в державній реєстрації політичної партії. Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав у результаті відповідної дії чи бездіяльності.

Також слід відзначити, що в Законі № 755-IV з’явилася норма (ст. 21), яка регулює створення структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи. Основний посил, на який хочеться звернути увагу, – це необхідність наявності державної реєстрації політичної партії для можливості державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що основні нововведення стосовно реєстрації політичних партій стосуються, по-перше, наявності та перерахування всіх норм, що регулюють реєстрацію, в одному Законі; по-друге, слід вказати на збільшення (на декілька порядків) розміру адміністративного збору за реєстрацію політичних партій. В цілому, Закон містить низку позитивних норм для функціонування громадських об’єднань (у тому числі й політичних партій), які полягають у реалізації бажання парламентаріїв зменшити корупційну складову процедур державної реєстрації та спростити порядок ведення бізнесу в Україні.

юрист юридичної компанії "Правова група "ЮСТА"

Юрій Добрінов

23.02.2016