044 360-31-22
093 291-71-24

Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) – міжнародна судова установа, уповноважена розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення державою своїх прав, передбачених Європейською конвенцією з прав людини та Протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13, ратифікованих окремими державами і виключно після вичерпання всіх національних засобів правового захисту.

Подати заяву до Суду Ви можна впродовж шести місяців після ухвалення остаточного рішення компетентним судом або органом влади.

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але можна звернутися до Секретаріату Суду офіційною мовою України. На початковій стадії провадження Ви можете також отримувати листи від Суду цією мовою. На пізнішій стадії, а саме у випадку, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду надіслати письмові зауваження щодо Ваших скарг, Суд вестиме листування з Вами англійською чи французькою мовою, і Вам чи Вашому представнику також потрібно буде, як правило, надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

1. Суд приймає лише заяви, надіслані поштою (телефоном заяви не приймаються). Якщо Ви відсилаєте заяву електронною поштою або факсом, обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою.

Усю кореспонденцію стосовно Вашої заяви необхідно надсилати за адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Не скріплюйте листи і документи, які Ви надсилаєте до Суду, степлером, клеєм, ані жодним іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

2.  Після отримання Вашого першого листа або формуляра заяви Секретаріат Суду надішле Вам у відповідь листа, в якому повідомить про те, що на Ваше ім’я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних зверненнях до Суду, а також надасть етикетки зі штрих-кодом, які слід використовувати у листуванні з Судом. В подальшому Секретаріат може звернутися до Вас із запитом надати додаткову інформацію, документи чи роз’яснення стосовно Вашої заяви. Натомість, Секретаріат не зможе надати інформації про законодавство держави, проти якої спрямована Ваша заява, ані давати юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

Вам слід ретельно заповнити формуляр заяви і надіслати його до Суду разом із необхідними документами в термін, не пізніше, ніж через вісім тижнів від дати першого листа Секретаріату.  Якщо Ви відішлете формуляр заяви пізніше, Суд може залишити заяву без розгляду або ж визнати її неприйнятною чи виключити зі списку справ, що розглядаються Судом.

3.  При заповненні формуляра заяви потрібно:

а) надати необхідну інформацію про сторони (розділ І формуляра). Якщо заява подається від імені декількох заявників, використовуйте окремий аркуш для даних про особу кожного з них. Якщо у Вас є представник(и), надайте довіреність(ності) на його(їхнє) ім’я;

б) викласти чітко і стисло факти, які становлять предмет Ваших скарг (розділ ІІ). Намагайтеся описувати події в тій послідовності, в якій вони відбувалися, вказуючи точні дати. Якщо Ваші скарги стосуються декількох питань (наприклад, різних судових проваджень), напишіть про кожне із них окремо;

в) пояснити якомога точніше, в чому полягають Ваші скарги відповідно до Конвенції (розділ ІІІ).

д) стисло вказати, яких результатів Ви очікуєте від розгляду Вашої заяви в Суді (розділ V);

е) повідомити, чи зверталися Ви зі скаргами, викладеними у Вашій заяві, до інших міжнародних інстанцій, які займаються розслідуванням або врегулюванням подібних питань і якщо так, то надайте повну інформацію про такі звернення;

є) складіть перелік усіх судових та інших рішень, які б Ви хотіли надати Суду в якості. Додайте повні копії зазначених документів, якщо Ви ще не надіслали їх до Суду.  

ж) підпишіть заяву. Якщо заяву підписує представник, необхідно додати належним чином заповнену довіреність (у випадку, якщо її не було надіслано раніше).

4. Для подання заяви до Суду Вам не обов’язково мати представника, а Ваш представник (якщо такий є) може не бути адвокатом. Якщо Ви звертаєтеся до Суду через адвоката або іншого представника, Вам потрібно надати довіреність на представництво Ваших інтересів.  

Суд не надає юридичної допомоги на оплату послуг адвоката з підготовки початкового звернення до Суду. На подальшій стадії провадження, а саме в разі, якщо Суд вирішить повідомити уряд-відповідача про заяву для подання письмових зауважень, Вам може бути надано безкоштовну юридичну допомогу, якщо Ваші доходи недостатні для оплати послуг адвоката і якщо Суд вбачатиме необхідність у такій допомозі для належного розгляду справи. Розгляд Вашої заяви – безкоштовний. На початковому етапі процедура розгляду – письмова, тому Вам немає потреби з’являтися до Суду особисто. Вас своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

14.10.2014