044 360-31-22
093 291-71-24

Оподаткування фізичної особи–підприємця за спрощеною системою оподаткування

Фізична особа - підприємець може самостійно обрати одну із груп спрощеної систему оподаткування яка є найбільш привабливою для неї.

Податковим кодексом України (надалі - ПКУ) передбачені чотири групи платників єдиного податку:

 • перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
 • друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
  Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;
 • третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;
 • п’ята  група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена; обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.


Перевагою першої та другої групи є те, що фізичні особи - підприємці сплачують фіксовану суму податку щомісячно, не залежно від того прибутку який отримав підприємець у поточному звітному місяці.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 •  для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
 •  для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
 • для третьої групи платників єдиного податку - 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом, 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;
 • для п’ятої групи платників єдиного податку -  5 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ, 7 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

ПКУ передбачені обмеження щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців які не можуть бути платником єдиного податку ( п. п. 291.5, 291.5.1 ст. 291 ПКУ).

Це суб'єкти господарювання (фізичні особи - підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ; діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);  діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», мінімальна заробітна плата у місячному розмірі - 1218 гривень.

Оскільки фіксовані ставки єдиного податку пропорційні розміру мінімальної заробітної плати, то у 2014 році ставки єдиного податку у грошовому вираженні складають:

 • для платників єдиного податку 1 групи – 121 грн. 80 коп.
 • для платників податку 2 групи – 243 грн. 60 коп.
 • для платників податку третьої та п’ятої групи, єдиний податок сплачується в залежності від суми отриманого доходу у розмірах: для платників третьої групи ПДВ – 3% від доходу. Для неплатників ПДВ – 5% від доходу.
 • для платників п’ятої групи ПДВ – 5% від доходу. Для неплатників ПДВ – 7% від доходу.

У разі перевищення фізичною особою - підприємцем у календарному кварталі суми доходу зазначених в групах 1; 2; 3; 5 платників єдиного податку, з наступного календарного кварталу за заявою переходить на застосування ставки єдиного податку, визначення для платників єдиного податку другої третьої або п’ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.  Для цього необхідно подати заяву до Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації фізичної особи – підприємця не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Юрист юридичної компанії  «Правова група «Юста»
Магдич В. П.

 

05.12.2014