044 360-31-22
093 291-71-24

Новели законодавства щодо стягнення аліментів

Відповідно до ст.180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання обов’язку можуть визначатися за домовленістю між ними. Один із батьків, який проживає окремо від дитини може брати участь у її утримані у грошовій формі. У випадку, якщо батьки не дійшли згоди, то вирішити справу зможе лише суд.

Аліменти на дитину в Україні – це фінанси, які щомісяця виплачує один з батьків.

Відповідно до ст.141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

01.01.2019 року держава встановила мінімальний розмір аліментів на дитину, який становить 50% від прожиткового мінімуму, визначеного для дітей відповідної вікової категорії. Та максимальний – 10 прожиткових мінімумів.

Так з 01.01.2019 року прожитковий мінімум для дітей повинен становити від 1626 гривень до 2106 гривень залежно від вікової категорії. Для дітей віком до 6 років мінімум становить 813 гривень, а максимальна сума – 16260 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років мінімальна сума аліментів становить 1053 гривні, а максимальна – 21060 гривень.

У випадку, коли мирним шляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення аліментів батькам не вдалося, сімейним законодавством України передбачена можливість примусового стягнення грошових коштів з платника аліментів, а саме в судовому порядку за заявою заінтересованої особи.

Суд при визначені розміру аліментів враховує такі обставини:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

4) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

5) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

6)інші обставини, що мають істотне значення.

Згідно із ст.71 Закону України «Про виконавче провадження» порядок стягнення аліментів визначається законом.

Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця. Виконавець зобов’язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику у разі:

1) надходження виконавчого документа на виконання від стягувача;

2) подання заяви стягувачем або боржником;

3) надіслання постанови на підприємство, в установу, організацію, до фізичної особи - підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи;

4) надіслання виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;

5) закінчення виконавчого провадження.

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів. Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.

Великі важелі впливу було передано державним виконавцям. Саме вони за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, можуть:

  • обмежити боржника у праві виїзду за межі України;
  • обмежити боржника у праві керування транспортними засобами;
  • обмежити боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та холодною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
  • обмежити боржника у праві полювання.

Якщо ж боржник все таки не сплачує аліменти більше шести місяців, то відповідно до нововведень законодавства, а саме до ст.157 нової редакції Сімейного кодексу України той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання про тимчасовий виїзд дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, при наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості по сплаті аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Тобто для того, щоб вивезти дитину за кордон без дозволу боржника по аліментах необхідно отримати довідку про наявність заборгованості по сплаті аліментів. ЇЇ видає орган державної виконавчої служби протягом 10 днів на вимогу стягувача і є дійсною протягом 1 місяця з дня видачі.

Однак якщо аліменти будуть сплачені у повному розмірі протягом всього часу заборгованості, то права боржника відновлюються.

Бєлінська О.І.

Помічник юриста

Правова група «Юста-Експерт»

25.03.2019