044 360-31-22

Державна реєстрація нерухомості

13.12.2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Вказаним Законом внесено зміни та викладено в новій редакції Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 № 834-VIII (далі – Закон).

Новели Закону, та інших нормативно правових актів, які регулюють питання проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямовані на спрощення процедури державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначено порядок та строки оскарження дій та бездіяльності органів державної реєстрації та відповідальність за порушення умов Закону.

Новелою в Законі є розширення суб’єктів, які здійснюють повноваження, щодо проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяження. До організаційної системи державної реєстрації відносяться Міністерство юстиції України та його територіальні органи, суб’єкти державної реєстрації прав та державні реєстратори прав на нерухома майно. В свою чергу суб’єкти державної реєстрації прав включають в себе виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації та акредитованих суб’єктів.

До акредитованих суб’єктів відносяться юридичні особи публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори, та які уклали відповідні Договори страхування цивільно-правової відповідальності та Договори з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом.

Слід зауважити, що з 01.01.2016 року, до державних реєстраторів відносяться:

- нотаріуси (у тому числі, якщо речове право виникло без вчинення ним нотаріальної дії)  

Нотаріуси наділені повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.

- громадяни України, який відповідають кваліфікаційним вимогам та перебувають у трудових відносинах з акредитованим суб’єктом таабо з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, які в свою чергу прийняли Рішення, про набуття повноважень у сфері державної реєстрації прав.

- державний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

Внесено відповідні зміни, що стосуються строків проведення державної реєстрації. Відповідно до положень Закону, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в наступні строки (ст.19 Закону):  Державна реєстрація права власності та інших речових прав (надалі Реєстрація) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів; Реєстрація власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів; Реєстрація обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви.

Строк державної реєстрації прав, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.

Також звертаємо увагу, що з 01.01.2016 року, в Законі змінено та встановлено нові ставки адміністративного збору, за проведення державної реєстрації, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із реєстру, а саме за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати; за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 1 мінімальна заробітна плата;  за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, - 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності; за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати; за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати; за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Нововведенням в Законі є скорочені терміни проведення державної реєстрації права власності:

 - за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;

 - за державну реєстрацію права власності протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати;

 - за державну реєстрацію права власності протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 мінімальних заробітних плат;

 - за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат; за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімальних заробітних плат;

Положеннями Закону передбачено категорії осіб, які  звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесено зміни до ст.16 Закону України «Про звернення громадян» і як наслідок ст.37 Закону визначено порядок та строки оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної реєстрації прав в адміністративному та судовому порядку.

Також Новелою законодавства є відповідальність за порушення порядку держаної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для органів які здійснюють державної реєстрацію та які несуть адміністративну відповідальність передбачену 166-23 Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме: накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, Закон в новій редакції передбачено можливість отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, які мають однакову юридичну силу та використовуються відповідно до законодавства.

Юрист юридичної компанії "Правова група "Юста"

Григорій Філімончук

 

26.02.2016