044 360-31-22
093 291-71-24

Чи потребує діяльність, пов'язана із будівництвом, обов’язкової ліцензії.

Якщо до цього часу Вам не доводилось займатися діяльністю, пов’язаною із будівельними роботами та будівництвом, то є велика вірогідність того, що ця сфера діяльності може зацікавити Вас або Ваших дітей і родичів, Ваших друзів та знайомих у майбутньому.

Вступаючи у відносини, пов’язані із будівництвом (в приватному порядку або при здійсненні своєї підприємницької діяльності), опиняючись у ролі замовника, підрядника  або виконавця тих, чи інших робіт, ми (іноді і не підозрюючи) можемо стати учасниками порушення норм чинного законодавства України щодо ліцензування певних видів діяльності.

Складність з’ясування відповіді на питання «чи потребує той, чи інший вид діяльності, пов'язаної із будівництвом, обов’язкової наявності ліцензії на її здійснення» пов’язана з тим, що необхідна для такої відповіді інформація міститься у різних чинних нормативно-правових актах, причому відповідні положення не містять посилань одне до одного.     

На перший погляд може здаватися, що вся діяльність, яку ми у побуті сприймаємо як будівельну, потребує обов’язкового ліцензування, адже Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у вичерпному переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, вказує такий вид діяльності як «будівельна діяльність».

Термін «будівельна діяльність» є юридичним терміном. Зміст цього поняття визначається як господарська діяльність, пов’язана з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення або інженерного обладнання належить до  IV і V категорії складності.

Таке визначення, задля його розуміння та усвідомлення, спонукає до пошуку юридичного формулювання його складових частин, а саме для з’ясування змісту таких понять, як:

 1. «господарська діяльність, пов’язана із будівництвом», що визначається законодавством як  будівельна діяльність;
 2. «будівництво»;
 3. «об’єкт архітектури»;
 4. «категорія складності об’єкта архітектури» з переліком ознак, що характеризують «об’єкт архітектури» як такий, що належить до  об’єктів IV і V категорії складності.     

Результати пошуку юридичних визначень понять, необхідних для вирішення поставленої задачі, разом із визначенням змісту терміну «будівельна діяльність», у скороченому варіанті, дає такі результати:

Юридичне поняття

Зміст поняття, визначений

у законодавстві

Нормативно-правовий акт, в якому міститься наведений зміст поняття

будівельна діяльність

господарська діяльність, пов’язана з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення або інженерного обладнання належить до  IV і V категорії складності

Постанова

Кабінету Міністрів України №1396 від 05.12.2007

 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури»

1)

види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню у будівництві

- вишукувальні роботи для будівництва;

- розроблення містобудівної документації;

- проектування об’єктів архітектури;

- будівельні та монтажні роботи;

- монтаж інженерних мереж;

- будівництво транспортних споруд;

- інжинірингова діяльність у сфері будівництва

 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»,

затверджені наказом Міністерством регіонального розвитку та будівництва України №47 від 27.01.2009

2)

будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків і споруд

Закон України

«Про архітектурну діяльність»

3)

об’єкт архітектури

будинки і споруди різноманітного призначення, їх комплекси, ін.

Закон України

«Про архітектурну діяльність»

4)

категорія складності об’єкта архітектури

сукупність ознак, визначена відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) об'єкта, яка (за наявністю хоча б однієї із таких ознак) відносить цей об’єкт до однієї із п’яти категорій об’єктів будівництва різного функціонального призначення

Закон України

«Про регулювання містобудівної діяльності»

Отже, якщо діяльність  не відповідає за змістом визначенням, наданим у вище складеній таблиці, - вона не потребує обов’язкової наявності відповідної ліцензії у особи, яка її здійснює.

В іншому випадку (коли діяльність відповідає за змістом визначенням, наведеним вище у таблиці) -  необхідно з’ясувати відповідність об’єкту, стосовно якого здійснюється діяльність, на наявність ознак IVIV категорії складності.

Такі ознаки вказані в  «Порядку віднесення об’єктів будівництва до IVі V категорій складності», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №557 від 27.04.2011:

Ознаки об’єкт архітектури IV,V категорій складності
(достатньо наявності однієї ознаки)

 • об’єкт розрахований на постійне перебування більш як 300 осіб та (або) періодичне перебування 500 осіб;
 • об’єкт становить можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які перебувають поза об’єктом;
 • аварія або неможливість (недоцільність) подальшої експлуатації об’єкту можуть спричинити збитки в обсязі 15000 мінімальних розмірів заробітних плат;
 • аварія або неможливість (недоцільність) подальшої експлуатації об’єкту можуть привести до припинення функціонування об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики та інженерних мереж регіонального рівня;
 • аварія або неможливість (недоцільність) подальшої експлуатації об’єкту можуть привести до втрати об’єктів культурної спадщини місцевого значення;
 • об’єкт згідно із Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» є об’єктом підвищеної небезпеки;
 • об’єкт розрахований на постійне перебування більш як 400 осіб та (або) періодичне перебування 1000 осіб;
 • об’єкт становить можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які перебувають поза об’єктом;
 • аварія або неможливість (недоцільність) подальшої експлуатації об’єкту можуть спричинити збитки в обсязі 150000 мінімальних розмірів заробітних плат;
 • аварія або неможливість (недоцільність) подальшої експлуатації об’єкту можуть привести до припинення функціонування об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики та інженерних мереж загальнодержавного значення;
 • аварія або неможливість (недоцільність) подальшої експлуатації об’єкту можуть привести до втрати об’єктів культурної спадщини національного значення.

Існуючі законодавчі формулювання, хоча і не є досконалими, але дають змогу зорієнтуватися при визначенні видів діяльності (пов’язаних із будівництвом), які потребують обов’язкової наявності ліцензії на її здійснення:          

в Україні ліцензується тільки така пов’язана із будівництвом діяльність, яка є створенням  (реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом) будівель і споруд, віднесених за вищевказаними ознаками до об’єктів архітектури IV і  V ступеню складності.

Виключно така діяльність зобов’язує її виконавця та підрядника мати відповідну ліцензію, а замовника таких робіт – вимагати наявність відповідної ліцензії у виконавця чи підрядника.

 Ананьєв Євген
провідний юрист загально-правового відділу
ТОВ «Правова група ЮСТА»

 

02.12.2014