044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у вересні 2020 року

Із 1 вересня підвищено розмір мінімальної заробітної плати (далі – МЗП): у місячному розмірі – з 4 723 до 5 000 грн; у погодинному – з 28,31 до 29,20 грн (відповідні зміни внесено до ст. 8 Закону від 14.11.19 р. № 294-IX Законом від 25.08.20 р. № 822-ІХ). 

Із 1 вересня спрощено процедуру приєднання платників податків до Договору про визнання електронних документів (далі – Договір). За наявності такого Договору можна направляти до контролюючих органів електронні документи (у т. ч. податкову, фінансову та статистичну звітність, звітність з ЄСВ, податкові та акцизні накладні, розрахунки коригування до них, заяви, довідки, сервісні запити, витяги, договори, повідомлення, рішення тощо), створені з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг (далі – ЕДП).

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом Мінфіну від 06.06.17 р. № 557 (далі – Порядок № 557), затверджено у новій редакції. Тепер для приєднання до Договору заява не подається. Достатньо надіслати контролюючому органу будь-який електронний документ установленого формату. Підтвердженням приєднання до Договору є отримання квитанції про прийняття документа контролюючим органом. Фізособи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються суб’єктами електронного документообігу та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Форму Договору викладено у новій редакції. Установлено, що Договори, які на 1 вересня 2020 року є чинними, продовжують діяти до виникнення підстав, визначених п. 5 розд. III Порядку № 557, а саме до отримання інформації: від кваліфікованого надавача ЕДП – про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника; із ЄДР – про зміну керівника, сторони Договору; держреєстрацію припинення юрособи; із Реєстру самозайнятих осіб – про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків у контролюючому органі; із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків автора (підписувача) електронного документа у зв’язку зі смертю. У день припинення дії Договору контролюючий орган повідомляє платника про припинення дії Договору (із зазначенням причини) шляхом направлення автоматично сформованого повідомлення в Електронний кабінет або на його електронну адресу (наказ Мінфіну від 01.06.20 р. № 261).

Із 1 вересня скасовано безвізові поїздки громадян України до Білорусі. Зупинено дію пп. 1.1 додатка до Угоди між КМУ та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, учиненої в м. Києві 12.06.09 р., згідно з яким для перетинання державного кордону і знаходження на території Республіки Білорусь достатньо було мати паспорт громадянина України. Тепер для цього потрібно мати закордонний паспорт (постанова КМУ від 13.05.20 р. № 362).

Із 1 вересня застосовується форма сертифіката про акредитацію освітньої програми у сфері вищої освіти (далі – сертифікат) та Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – Нацагентство) оформляє сертифікат:

  • протягом 3 робочих днів із дня прийняття рішення про акредитацію освітньої програми, в електронній формі із накладенням кваліфікованої електронної печатки Нацагентства. Сертифікат видається шляхом оприлюднення його у відкритому доступі на офіційному вебсайті Нацагентства;
  • уперше – за кожною акредитованою освітньою програмою строком на 5 років, а в разі другої та наступних акредитацій – на 10 років.

Нацагентство переоформляє, видає, обліковує, а також зберігає сертифікати в інформаційно-телекомунікаційних системах, уносить інформацію про видачу сертифіката до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (постанова КМУ від 25.06.20 р. № 565).

Із 1 вересня 2020-го по 31 грудня 2021 року реалізується пілотний проект із монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» за участю «ПриватБанку» відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.07.20 р. № 744. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» становить 5 000 грн.

Із 1 вересня набули чинності зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затверджених постановою Правління НБУ від 03.12.18 р. № 134, зокрема: 

  • уточнено низку ознак зношення та пошкодження банкнот. Усім банкам (не лише уповноваженим) дозволено приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження до НБУ; 
  • інкасаторські компанії зобов’язали приймати від юросіб банкноти (монети) для зарахування на рахунки, якщо немає сумніву щодо їх справжності та платіжності; вилучати з обігу і передавати до НБУ для дослідження та прийняття висновку банкноти (монети), що викликали сумнів щодо справжності та платіжності;
  • банки та інкасаторські компанії зобов’язали самостійно організовувати вивчення цих Правил працівниками, які працюють із готівкою, а також направляти їх на навчальні семінари із зазначених питань, які проводяться Нацбанком (постанова Правління НБУ від 31.07.20 р. № 114).

Із 1 вересня установлено тариф на здавання банками придатних до обігу банкнот (уключаючи невідсортовані), обігових та розмінних монет, інкасаторськими компаніями – придатних до обігу банкнот, обігових та розмінних монет у розмірі 0,25 % від суми зданої готівки. Уточнено деякі тарифи на інші послуги НБУ, затверджені постановою Правління НБУ від 12.08.03 р. № 333 (постанова Правління НБУ від 19.08.20 р. № 120).

Із 1 вересня з метою більш точного визначення справедливої вартості цінних паперів (далі – ЦП), які перебувають у власності НБУ або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, унесено зміни до порядків оцінки за справедливою вартістю боргових ЦП резидентів та нерезидентів, які схвалено постановою Правління НБУ від 26.10.15 р. № 732. Зміни щодо боргових ЦП резидентів стосуються облігацій внутрішніх державних та місцевих позик (ОВДП та ОВМП відповідно); нерезидентів – ресурсів, які використовуються як джерела вхідних даних 1-го та 2-го рівнів для оцінки справедливої вартості ЦП (рішення Правління НБУ від 21.08.20 р. № 539-рш).

Із 1 вересня набула чинності постанова Правління НБУ від 28.11.19 р. № 141, якою встановлено порядок інформування банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг. Із 2 вересня банки повинні розміщувати на власному вебсайті:

  • інформацію про істотні характеристики банківських послуг із надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу (депозиту) (далі – кредит, вклад), про умови і порядок надання інших банківських послуг;
  • приклади результатів розрахунків калькуляторів з інформацією про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за послугами з надання кредиту та доходів за послугами із залучення банком коштів у вклад (п. 221);
  • результати розрахунків калькулятора для послуги: з надання кредиту – загальні витрати за кредитом; сума платежу за розрахунковий період; загальна вартість кредиту для клієнта; реальна річна процентна ставка (п. 222); залучення вкладу – загальна сума платежів за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких необхідне для укладення договору банківського вкладу (депозиту): відкриття поточного рахунка та інші послуги (за наявності); процентна ставка за вкладом без урахування податків; сума доходу від вкладної операції (далі – операція) до оподаткування відповідно до вкладу: у гривнях, у валюті вкладу, у банківських металах; оподаткування доходів від операції (суми ПДФО та військового збору); сума доходу від операції після оподаткування (у гривнях, валюті вкладу; банківських металах); процентна ставка за вкладом з урахуванням сплати податків (п. 223) (постанова Правлінння НБУ від 14.05.20 р. № 62).

Із 12 вересня набуває чинності ст. 2032 Кримінального кодексу, викладена у новій редакції. Нормою передбачено застосування штрафу за організацію або проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організацію чи функціонування закладів із метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в Інтернеті, у розмірі від 10 000 до 40 000 НМДГ (від 170 000 до 680 000 грн) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (Закон від 14.07.20 р. № 768-IX).

Із 13 вересня набуває чинності для України Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) (лист МЗС від 07.07.20 р. № 72/14-618-1489).

Із 27 вересня набувають чинності зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені постановою НКРЕКП від 22.03.17 р. № 307 (далі – Умови № 307). Ліцензіати повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та до 27 грудня 2020 року подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а саме: інформацію про підтвердження відсутності контролю за діяльністю суб’єкта господарювання (далі – СГ) резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України; відомості про доступність місць провадження госпдіяльності для маломобільних груп населення (у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб).
Крім того, ліцензіатам надано право звернутися до органу ліцензування із заявою про зупинення власної ліцензії повністю або частково, про звуження або розширення провадження виду госпдіяльності. Визначено перелік документів, які подаються до органу ліцензування для відновлення дії такої ліцензії. Умови № 307 доповнено відповідними формами заяв (постанова НКРЕКП від 29.07.20 р. № 1482).

До 28 вересня заборонено в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, крім осіб, визначених пп. 1 п. 10 постанови КМУ від 22.07.20 р. № 641. Особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні (постанова КМУ від 27.08.20 р. № 757).

По 30 вересня ДПС здійснює автоматичне зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового (далі – зіставлення) у тестовому режимі. Нагадаємо, таке зіставлення дає змогу перевірити повноту декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів увезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового (постанова КМУ від 12.08.20 р. № 715).

До 30 вересня Єдина інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (далі – система E-SOCIAL) має бути наповнена інформацією з інших інформаційних систем, що використовуються структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах рад для надання, призначення та виплати соціальної підтримки. Із 1 жовтня під час надання, призначення та виплати соціальної підтримки населенню використовуватиметься система E-SOCIAL (постанова КМУ від 17.07.19 р. № 676).

До 1 жовтня банки мають проаналізувати знецінені фінансові активи на предмет наявності критеріїв для їх списання та списати такі активи за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки згідно з Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ від 13.04.20 р. № 49.

До 1 жовтня фізособи зобов’язані самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданих ними річних деклараціях про майновий стан і доходи за 2019 рік. При цьому норма абзацу першого п. 179.7 Податкового кодексу в 2020 році не застосовується (п. 523 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

До 1 жовтня для укладення договорів автоцивілки можуть використовуватися бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів зразка, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 14.12.17 р. № 4498, виготовлені до набрання чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.19 р. № 1514.

05.10.2020