044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у травні 2020 року

Із 1 травня запроваджено марки акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва, затверджені постановою КМУ від 12.02.20 р. № 74. На паперові акцизні марки додано 2 елементи: QR-код та штрихкод. Із 1 травня припинено продаж акцизних марок, зразки яких затверджено постановою КМУ від 14.05.15 р. № 296. ДПС має забезпечити інвентаризацію марок акцизного податку попереднього зразка у продавця марок станом на 1 травня та на підставі актів інвентаризації до 1 червня повернення таких марок до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» для подальшого знищення.

Із 1 травня у територіальних органах Держгеокадастру розпочався пілотний проєкт, який передбачає екстериторіальний принцип погодження усіх видів документації із землеустрою (далі – документація). Так, згідно зі змінами, унесеними до Тимчасового порядку, затвердженого постановою КМУ від 31.08.16 р. № 580:

 • для погодження розробник документації подає її оригінал в електронній формі через офіційний вебсайт Держгеокадастру, зазначаючи територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки;
 • на документацію в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис розробника для підтвердження відповідності документації нормативно-технічним документам, держстандартам, нормам і правилам у сфері землеустрою;
 • висновок про погодження або про відмову в погодженні документації в електронній формі надсилається через систему електронного документообігу Держгеокадастру (далі – СЕД) на електронну адресу розробника документації протягом одного робочого дня з дня його реєстрації в СЕД. Такі висновки оприлюднюються на офіційному вебсайті Держгеокадастру (https://land.gov.ua) з урахуванням законодавства про захист персональних даних; 
 • форму висновку про розгляд документації із землеустрою (додаток до Тимчасового порядку) викладено у новій редакції (постанова КМУ від 03.03.20 р. № 208).

Перенесено з 1 травня на строк не пізніше як протягом 5 місяців із дня завершення карантину, установленого Кабміном у зв’язку з COVID-19:

 • обов’язок співвласників багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління таким будинком прийняти рішення про модель організації договірних відносин із виконавцями комунальних послуг (крім послуг із постачання електроенергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно із ч. 1 ст. 14 Закону від 09.11.17 р. № 2189-VIII (далі – Закон № 2189), а виконавців – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних послуг згідно з обраною ними моделлю;
 • строк укладання договорів про надання відповідних комунальних послуг за правилами, визначеними Законом № 2189, між споживачами та виконавцями комунальних послуг (Закон від 30.03.20 р. № 540-IX).

Із 4 травня набувають чинності зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30.12.15 р. № 1187 (далі – Умови). Зокрема, уточнюється, що заклад дошкільної освіти (далі – ЗДО), фізособа-підприємець або структурний підрозділ юрособи публічного чи приватного права, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинні бути забезпечені педпрацівниками чи іншими фізособами, які мають право провадити освітню діяльність у цій сфері. При цьому такі працівники повинні відповідати вимогам, визначеним Законами від 05.09.17 р. № 2145-VIII та від 11.07.01 р. № 2628-III:

 • до педпрацівників – фізособи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти;
 • до керівника ЗДО – фізособа-підприємець. Також підприємець має право прийняти на роботу особу, яка відповідає вимогам та буде виконувати обов’язки керівника дошкільного закладу.

Кожен працівник ЗДО, фізособи-підприємця або структурного підрозділу юрособи публічного чи приватного права чи інша фізособа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен пройти обов’язковий профілактичний медогляд, що відображається в особистій медичній книжці та/або медичній довідці.

Для медобслуговування, харчування та прання дозволено залучати на договірних умовах інших юросіб, які мають право надавати відповідні послуги.

Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувач – фізособа-підприємець має разом із заявою та іншими документами додатково подати:

 • копію особистої медичної книжки та/або медичну довідку;
 • опис документів, що подаються фізособою-підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно, у двох примірниках за формою нового додатка 30 до Умов.

Із 4 травня застосовується Технічний регламент канатних доріг (далі – Техрегламент), яким визначено вимоги до введення в обіг та надання на ринку компонентів безпеки та/або підсистем для канатних доріг, призначених для перевезення людей, а також до проєктування, спорудження та введення в експлуатацію нових канатних доріг, призначених для перевезення людей. Техрегламентом, зокрема, установлено обов’язки суб’єктів господарювання (далі – СГ):

 • виробників та їхніх уповноважених представників. У разі введення в обіг компонентів безпеки та/ або підсистем для канатних доріг або під час включення їх у канатну дорогу виробники повинні гарантувати, що такі компоненти/підсистеми розроблені та виготовлені відповідно до суттєвих вимог щодо безпечності, викладених у додатку 2 до Техрегламенту;
 • імпортерів, які повинні вводити в обіг компоненти безпеки та/або підсистеми, що відповідають вимогам Техрегламенту;
 • розповсюджувачів під час надання на ринку компонента безпеки та/або підсистеми.

СГ повинні надавати органам державного ринкового нагляду на їхні запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати: СГ, який поставив їм компонент безпеки та/або підсистему; СГ, якому такі органи поставили компонент безпеки та/або підсистему. СГ надають таку інформацію протягом 30 років після того, як їм було поставлено компонент безпеки та/або підсистему, та протягом 30 років після того, як вони поставили компонент безпеки та/або підсистему (постанова КМУ від 06.02.19 р. № 342).

Із 4 травня набув чинності Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності компонентів безпеки та/або підсистем канатних доріг вимогам Техрегламенту № 342 (наказ Мінсоцполітики від 02.07.19 р. № 1034).

Із 4 травня визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 10.12.13 р. № 1460, яким затверджено Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності канатних доріг вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів (наказ Мінекономрозвитку від 21.08.19 р. № 1433).

Із 4 травня скасовано Порядок установлення оптових і роздрібних цін на пам’ятні монети, сувенірну продукцію та цін продажу на інвестиційні монети, визначений гл. 7 Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління НБУ від 30.05.12 р. № 213 (постанова Правління НБУ від 26.03.20 р. № 41).

Із 5 травня уводиться загальна декларація прибуття (далі – декларація) у зв’язку з набуттям чинності ст. 1941 Митного кодексу (далі – МК). Декларація подаватиметься до органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через держкордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон, до їх прибуття на митну територію України (далі – МТУ), у тому числі в митному режимі транзиту, у строки, установлені ст. 1942 МК. У визначених Кабміном випадках декларацію можна буде подавати до іншого органу доходів і зборів. Декларація подається у вигляді електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП, або через інтерфейс для її подання, розміщений на вебсайті Держмитслужби. 

Декларація реєструється автоматизованою системою митного оформлення (далі – АСМО) в автоматичному режимі після її отримання. Присвоєний декларації реєстраційний номер автоматично надсилається особі, яка її подала. З моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, що ввозяться на МТУ на підставі декларації, вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а перевізник несе адміністративну відповідальність згідно з МК. У разі якщо:

 • за результатами аналізу ризиків за декларацією визначається необхідність виконання митних формальностей, орган доходів і зборів невідкладно, але не раніше ніж після прибуття товарів у перший пункт пропуску/контролю через державний кордон України, повідомляє про це перевізника;
 • товари, зазначені у декларації, не були ввезені на МТУ, декларація може бути анульована за письмовим зверненням перевізника, що переміщує товари, або від його імені іншої особи;
 • протягом 200 днів із дня реєстрації декларації товари не були ввезені, а письмове звернення про її анулювання не подано, декларація автоматично анулюється АСМО (Закон від 02.10.19 р. № 141-IX).

Із 16 травня набуває чинності Закон від 17.10.19 р. № 200-IX (далі – Закон № 200), яким запроваджується аудит безпеки автодоріг (далі – аудит). Аудит проводиться на стадії: 

 • техніко-економічного обґрунтування – до проведення експертизи проєкту при будівництві нової автодороги;
 • підготовки проєкту або робочого проєкту – до проведення експертизи проєктів будівництва автодороги відповідно до класу наслідків об’єкта аудиту;
 • після введення в експлуатацію – протягом одного року з дня введення в експлуатацію.

Аудит проводиться аудиторами безпеки автодоріг або юрособами, які залучають таких аудиторів, відомості про яких включаються до реєстру аудиторів безпеки автодоріг.

На стадії експлуатації автодоріг проводяться перевірки їх безпеки, що є обов’язковими на автодорогах загального користування. Така перевірка проводиться не рідше разу на 3 роки особами, які підтвердили кваліфікацію осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автодоріг, або юрособами, що залучили таких осіб. За результатами перевірки складається звіт, який надається особі, на балансі або у власності якої перебуває автодорога або її ділянка, для усунення виявлених недоліків.

Відповідні зміни унесено, зокрема, до Закону від 08.09.05 р. № 2862-IV, який доповнено новими: 

 • термінами: «аудит безпеки автомобільних доріг»; «аудитор безпеки автомобільних доріг»; «безпека автомобільних доріг»; «замовник аудиту безпеки автомобільних доріг»; «перевірка безпеки автомобільних доріг» (ст. 1);
 • нормами про фінансування проведення аудиту (ст. 421) та безпеку автодоріг (розд. XI1).

Норма, згідно з якою управління безпекою автодоріг здійснюється шляхом аудиту та перевірок їх безпеки, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації ДТП та ліквідації їх причин (абзац п’ятий пп. 12 п. 2 розд. I Закону № 200) набирає чинності:

 • щодо міжнародних автодоріг – із 1 січня 2021 року;
 • національних автодоріг – із 16 листопада 2021 року. 

До набрання чинності цієї норми аудит та перевірку безпеки автодоріг можуть проводити особи, які мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автодоріг, чинний у державах – членах ЄС.

Із 20 травня діти із числа внутрішньо переміщених осіб або діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, установленому Кабміном (Закон від 16.01.20 р. № 474-IX).

Із 27 травня (через 6 місяців із дня призначення Уповноваженого із захисту державної мови, далі – Уповноважений) набирають чинності ст. 55–57 Закону від 25.04.19 р. № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон № 2704). 

Зокрема, ст. 57 установлено порядок накладення штрафів на підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізосіб-підприємців та інших СГ, що обслуговують споживачів та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, за порушення вимог, установлених ст. 30 цього Закону.

Уповноважений, його представник складає акт про результати контролю, оголошує СГ попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складання акта. У разі повторного протягом року порушення вищезазначених вимог Уповноважений, його представник складає протокол. Постанова про накладення штрафів виноситься, якщо за наслідками розгляду справи встановлено порушення норм цього Закону. За повторне порушення протягом року вимог ст. 30 застосовується штраф у розмірі від 300 до 400 НМДГ (від 5 100 до 6 800 грн). 

Нагадаємо, ст. 18852 КУпАП за порушення вимог Закону № 2704 передбачено штрафи в різних сферах діяльності в розмірі від 200 до 500 грн або попередження, якщо порушення вчинено вперше.

СГ повинен перерахувати штраф до держбюджету у 15-денний строк після отримання постанови та протягом 3 днів письмово повідомити Уповноваженого із зазначенням номера і дати платіжного доручення. СГ має право оскаржити постанову про накладення штрафу до суду.

Із 27 травня Уповноважений здійснює контроль за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.08.19 р. № 817. Передбачено перевірку стану дотримання вимог Закону № 2704 щодо застосування державної мови суб’єктом контролю, його керівником та працівниками під час здійснення повноважень; запобігання, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень вимог цього Закону. 

31 травня – останній день ліцензування експорту товарів:

 • протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019;
 • за кодом згідно з УКТЗЕД 2207 (спирт етиловий, неденатурований, із концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої концентрації, та інших подібних товарів) (постанова КМУ від 24.12.19 р. № 1109).

Преференції, які закінчуються у травні

Відповідно до змін, унесених Законом від 30.03.20 р. № 540-IX (детально див. «Карантинні» нововведення з урахуванням роз'яснень») до:
1) розд. ХХ Податкового кодексу:

 • до 31 травня закінчується тимчасовий дозвіл на відвантаження спирту етилового з акцизного складу виробників спирту етилового виробникам лікарських засобів та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку продукції, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого КМУ, для виробництва дезінфекційних засобів (п. 293.1 підрозд. 5);
 • до 31 травня акцизний податок справляється за пільговою ставкою 0 грн за 1 л 100%-вого спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів (п. 293.2 підрозд. 5);
 • 31 травня – граничний термін незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, учинені починаючи з 1 березня (за винятком порушень правил нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку та рентної плати). Також 31 травня завершується період, за який платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена з 1 березня пеня підлягає списанню (п. 521 підрозд. 10); 
 • 31 травня – граничний термін мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок, який розпочався з 18 березня (п. 522 підрозд. 10);
 • 31 травня – граничний термін призупинення перебігу строків, які застосовуються в процедурі адміністративного оскарження, щодо скарг платників податків, які надійшли (надійдуть) до 31 травня та/або які не розглянуті станом на 18 березня цього року (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення ПДВ). Із 1 червня перебіг строків, які зупинялися, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення (п. 528 підрозд. 10);

2) розд. VIII Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI: 

31 травня закінчується мораторій на проведення:

 • перевірок із питань нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. По 31 травня (починаючи з 1 березня) платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована за періоди з 1 по 31 березня, із 1 по 30 квітня та із 1 по 31 травня пеня підлягає списанню (п. 911.1, 911.2); 
 • документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період із 18 березня по 31 травня. При цьому до 31 травня зупинено документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, які були розпочаті до 18 березня та не завершені (п. 912);

31 травня – граничний термін зупинення строку розгляду скарг платників ЄСВ, які надійшли/надійдуть до цієї дати та/або які не розглянуті станом на 18 березня цього року (п. 913);

31 травня закінчується строк подання скарг платників ЄСВ, термін подання яких припадає на період із 18 березня до 31 травня (п. 914).

01.06.2020