044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у травні 2019 року

Із 1 травня уведено в дію новий Закон від 09.11.17 р. № 2189-VIII (далі – Закон № 2189) (крім норм, що діють із 10.06.18 р. та з 01.01.19 р.) та утратив чинність попередній Закон від 27.06.04 р. № 1875-ІV «Про житлово-комунальні послуги».

Детально про Закон № 2189 див. у «Новий закон про ЖКП: вивчаємо правила і деталі», тут ми нагадаємо лише про відповідальність споживача за неналежне виконання договору:

 • за несвоєчасну сплату платежів за ЖКП споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, установленому в договорі, але не вище 0,01 % суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір пені не може перевищувати 100 % загальної суми боргу. Пеня нараховується із першого робочого дня, що настає за останнім днем внесення плати, і не нараховується у разі заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або за наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином (ч. 1 ст. 26);
 • у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів із дня отримання споживачем попередження від виконавця останній (крім виконавця послуг із постачання та розподілу електроенергії та природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачу.

Із 1 травня набули чинності окремі норми Правил, затверджених постановою КМУ від 05.09.18 р. № 712, зокрема:

 • про необхідність внесення змін до договору управління багатоквартирним будинком у частині зменшення кошторису в разі, якщо протягом строку дії цього договору співвласники вирішили укласти індивідуальний договір про надання комунальної послуги, який передбачає утримання, обслуговування та поточний ремонт виконавцем внутрішньобудинкових систем такого будинку (абзац другий п. 11);
 • сплату співвласником пені в разі несвоєчасної оплати послуги з управління (п. 51);
 • виконання управителем функцій особи, уповноваженої співвласниками на укладення колдоговору про надання комунальної послуги (п. 53–65).

Із 1 травня набули чинності викладені в новій редакції порядки формування тарифів:

 • на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води;
 • централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Нормативні документи, затверджені постановою КМУ від 01.06.11 р. № 869, викладено в редакції постанови КМУ від 03.04.19 р. № 291 з метою приведення їх у відповідність до Закону № 2189.

Із 1 травня набули чинності нові Правила надання послуг із поводження з побутовими відходами, викладені в редакції постанови КМУ від 27.03.19 р. № 318. Ними установлено механізм надання суб’єктами господарювання (далі – СГ) незалежно від форми їх власності послуг із поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах. Такі СГ визначаються органом місцевого самоврядування (далі – ОМС) на конкурсних засадах. Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг відповідно до Типового договору, форма якого додається до Правил.

Із 1 травня набув чинності Порядок, згідно з яким ОМС розглядають розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунки тарифів на комунальні послуги, подані для їх установлення. СГ (заявник) має подати до ОМС у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів разом із заявою, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.

Порядком, зокрема, установлено:

 • вимоги до оформлення заяви та формування комплекту документів, а також до розрахунків тарифів;
 • порядок та строки розгляду заяви. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, розрахунків тарифів установленим вимогам та формам вони розглядаються протягом одного календарного місяця з дня отримання/реєстрації заяви. У разі невідповідності заява залишається без розгляду, про що ОМС письмово повідомляє заявника протягом 10 робочих днів із дня її надходження/реєстрації з обґрунтуванням причин відмови і посиланням на відповідні нормативно-правові акти;
 • умови зміни тарифів;
 • порядок інформування споживачів у процесі розгляду ОМС заяви (наказ Мінрегіонбуду від 12.09.18 р. № 239).

Із 1 травня набув чинності Порядок, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 05.06.18 р. № 130 (далі – Порядок № 130), згідно з яким споживачів інформують про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності. Попередній Порядок, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 30.07.12 р. № 390 (далі – Порядок № 390), утратив чинність.

Порядок № 130 застосовується у разі зміни цін/тарифів на комунальні послуги як за результатами перегляду тарифів і їх структури (або встановлення нових тарифів), так і за результатами перерахунку окремих складових тарифів (коригування тарифів).

Виконавці комунальних послуг (далі – виконавці) із постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, із поводження з побутовими відходами крім інформації, що надавалася згідно з Порядком № 390, додатково надають споживачам:

 • обґрунтування необхідності встановлення тарифу (якщо тариф установлюється вперше);
 • адресу, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізосіб та юросіб, їх об’єднань (місцезнаходження виконавця та органу, уповноваженого встановлювати тарифи), а також строк їх приймання.

Виконавці тепер зобов’язані розміщувати у платіжному документі на оплату спожитих послуг інформаційне повідомлення про намір змінити тарифи (або встановития нові тарифи) на комунальні послуги.

Із 1 травня субсидії на оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, надаються в межах граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного ст. 4 Закону № 2189 (постанова КМУ від 24.10.18 р. № 876).

Із 1 травня уводиться реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, у якому реєструватимуть розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних. Із 1 травня до 1 червня 2019 року СГ, які з 1 липня цього року відповідатимуть визначенню «платник акцизного податку», зобов’язані зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 1 липня (п. 22 підрозд. 5 розд. ХХ Податкового кодексу). Див. також інформацію про новий законопроект в «Терміни набрання чинності норм ПК зі справляння акцизного податку з реалізації пального можуть перенести».

Із 1 травня набули чинності зміни:

 • до Правил, затверджених постановою КМУ від 10.10.01 р. № 1306. На внутрішньому боці правої верхньої частині вітрового скла механічного транспортного засобу (далі – ТЗ) (крім трамваїв і тролейбусів), що підлягає обов’язковому технічному контролю (далі – ОТК), має закріплюватися самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації про проходження ОТК ТЗ (крім причепів і напівпричепів) (абзац перший п. 30.2). Поліцейські зможуть зчитувати інформацію із такої мітки з відстані за допомогою спеціального технічного устаткування;
 • Порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.01.12 р. № 137. Зокрема, затверджено нову форму бланка протокола перевірки технічного стану ТЗ (далі – протокол). При цьому суб’єкти проведення ОТК ТЗ, які отримали бланки протоколів до 1 травня, можуть використовувати їх до повного витрачання. Крім того, установлено, що:
  - ідентифікація ТЗ передбачає звіряння ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та(або) документами щодо переобладнання і номерних знаків ТЗ за реєстраційними документами, установлення його комплектності (пп. 4 п. 2);
  - під терміном «вантажність (вантажопідйомність) ТЗ» розуміється різниця між максимальною (повною) масою ТЗ та спорядженою масою ТЗ, що дорівнює масі вантажу, який можна завантажити та перевозити на ТЗ (пп. 16 п. 2);
  - у разі позитивного результату ОТК замовнику видають протокол із самоклейною міткою (абзац другий п. 18) (постанова КМУ від 23.01.19 р. № 46).

Із 1 травня набули чинності Правила, за якими видаються свідоцтва персоналу з техобслуговування авіаційної техніки державної авіації (ч. 66B) (далі – свідоцтво), якими установлено технічні вимоги та процедури щодо їх видачі (наказ Міноборони від 23.12.16 р. № 714).

Із 3 травня набуває чинності ст. 1843 КУпАП про відповідальність за незаконне використання:

 • фізособою ознак належності до Нацполіції (за відсутності ознак діяння, передбаченого КК) або незаконне використання фізособою на ТЗ найменування Нацполіції чи похідних від нього (у т. ч. іноземною мовою). Карається штрафом у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн.);
 • юрособами, фізособами-підприємцями, а також громадськими об’єднаннями ознак належності, найменування Нацполіції або похідних від нього (у т. ч. іноземною мовою) на одязі, ТЗ, будівлях, бланках документів, у найменуванні (за відсутності ознак діяння, передбаченого КК). Штраф становить від 2 000 до 3 000 НМДГ (від 34 000 до 51 000 грн.).

За повторне протягом року правопорушення накладається штраф у розмірі: на фізосіб – від 3 000 до 4 000 НМДГ (від 51 000 до 68 000 грн.) та на фізосіб-підприємців і посадових осіб – від 4 000 до 5 000 НМДГ (від 68 000 до 85 000 грн.) (Закон від 02.10.18 р. № 2584-VIII).

До 5 травня виплачується разова грошова допомога:

 • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто тощо (далі – концтабори), визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3 850 грн.; II групи – 3 400 грн.; III групи – 2 950 грн.;
 • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, а також дітям, які народилися у місцях примусового тримання їх батьків, – 1 295 грн.;
 • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 850 грн.;
 • членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 840 грн.;
 • учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, особам, насильно вивезеним на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу – 530 грн.

У разі неотримання грошової допомоги до 5 травня необхідно звернутися до районного органу соцзахисту населення за місцем реєстрації та отримати її до 30 вересня цього року (постанова КМУ від 20.03.19 р. № 237).

До 10 травня згідно з вимогами Закону від 05.07.18 р. № 2491-VIII про удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні:

 • державні банки (крім окремих банків) зобов’язані узгодити свою діяльність із нормами цього Закону (п. 4 розд. ІІ);
 • члени наглядової ради державних банків (крім окремих банків), призначені до 10.11.18 р., завершують свої повноваження (п. 4 розд. ІІ).

До 15 травня відповідальні особи банківських груп повинні надати Нацбанку інформацію про виконання першого етапу запровадження Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 11.06.18 р. № 64. Перший етап передбачає запровадження організаційних заходів системи управління ризиками.

Із 24 травня у зв’язку із закінченням строку дії утрачають чинність:

 • Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час митного оформлення ТЗ для їх вільного обігу на митній території України, затверджений постановою КМУ від 12.12.18 р. № 1077;
 • постанова КМУ від 13.02.19 р. № 101, якою визначаються особливості митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України.

24 травня закінчується перехідний період у 180 діб для громадян, які ввезли на митну територію України автомобілі з іноземними номерами з 01.01.15 р. до 25.11.18 р., що перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Скасовуються пільгові умови відповідальності та вводяться нові санкції за порушення митних правил ввезення ТЗ (див. таблицю «Відповідальність за порушення митних правил увезення товарів в Україну») (Закон від 08.11.18 р. № 2612-VIIІ).

Із 30 травня набуває чинності Техрегламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних ТЗ. Перелік продукції та сфера застосування Техрегламенту визначені в додатку 1 до нього. Зазначені лакофарбові матеріали, уведені в обіг до 30 травня, які не відповідають усім чи окремим вимогам цього Техрегламенту, можуть бути надані на ринку до 30.05.20 р. (наказ Мінекономрозвитку від 02.10.18 р. № 1394).

31 травня – граничний строк допуску до внутрішнього перевезення небезпечних вантажів цистерн та ємностей, які не мають корозієстійкої таблички і свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку, зазначених у п. 8 та 9 розд. IV Правил, затверджених наказом МВС від 04.08.18 р. № 656.

03.06.2019