044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у січні 2019 року

Оподаткування. Звітність

Із 1 січня діють зміни до Податкового кодексу (далі – ПК та інших законодавчих актів), унесені Законом від 23.11.18 р. № 2628-VIII. Також нагадаємо: із 1 січня по 31 грудня 2019 року включно розмір ставки податку на дохід від операцій з випуску та проведення лотерей, визначений пп. 14.1.271 ПК, становить 26 % (п. 48 підрозд. 4 розд. ХХ ПК).

Із 1 січня набули чинності норми абзаців другого та третього ч. 3 ст. 14 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, згідно з якими великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів (далі – ЦП), та середні підприємства, а також інші фінустанови, що належать до мікрота малих підприємств, до 1 червня року, що настає за звітним періодом, зобов’язані оприлюднювати на своїй веб-сторінці річну фінзвітність разом з аудиторським висновком у повному обсязі (Закон від 05.10.17 р. № 2164-VIII). Таке оприлюднення ці підприємства здійснюють починаючи із фінзвітності за 2019 рік, оскільки звітним періодом для її складання є календарний рік (лист Мінфіну від 07.12.18 р. № 35210-06-5/32299).

Із 1 січня набула чинності норма п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, згідно з якою фінзвітність та консолідована фінзвітність, складена на основі таксономії фінзвітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінзвітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР. Метою такого подання є забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінзвітності та консолідованої фінзвітності (постанова КМУ від 11.07.18 р. № 547).

Із 1 січня набули чинності зміни до КУпАП, якими уводиться відповідальність:

 • за порушення порядку оприлюднення фінзвітності або консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом – штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн.). У разі повторного правопорушення протягом року штраф становитиме від 2 000 до 3 000 НМДГ (від 34 000 до 51 000 грн.) (ст. 16316);
 • ненадання аудитором у випадках, передбачених Законом від 21.12.17 р. № 2258-VIII (далі – Закон № 2258), інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Орган) – штраф у розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн.). За повторне правопорушення протягом року – штраф у розмірі від 200 до 500 НМДГ (від 3 400 до 8 500 грн.) (ст. 16626).

Від імені Органу розглядати справи про вищеназвані правопорушення і накладати адміністративні стягнення має право виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості (ст. 24422 гл. 17) (пп. 1 п. 9 розд. X Закону № 2258).

Із 1 січня доповнено Довідник ознак доходів для форми № 1ДФ (додаток до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4). Доповнення, унесені до розд. І Довідника, стосуються, зокрема, ознак доходу, отриманого у спадщину (подарунок); коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування; вартості підготовки чи перепідготовки платника у вітчизняних освітніх закладах; інших доходів, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тощо. У розд. ІІ Довідника уточнено ознаку пільги в розмірі 50 % прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня (наказ Мінфіну від 31.10.18 р. № 863).

Із 1 січня втратив чинність наказ Мінфіну від 20.07.15 р. № 654, яким затверджено форму Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (наказ Мінфіну від 07.11.16 р. № 928).

Соціальні гарантії. Соцстрахування

Із 1 січня Законом про Держбюджет на 2019 рік передбачено підвищення розміру ПМ із 1 липня та з 1 грудня. Так, для працездатних осіб ПМ становитиме: із 1 січня – 1 921 грн., із 1 липня – 2 007 грн., із 1 грудня – 2 102 грн. Показники ПМ для інших соціальних груп населення див. на с. 30 цього номера. Місячний розмір мінімальної зарплати (далі – МЗП) становить 4 173 грн., погодинний – 25,13 грн. (ст. 7, 8 Закону від 23.11.18 р. № 2629-VIII). Відповідно змінюються дані, необхідні для проведення розрахунків у 2019 році.

Із 1 січня набула чинності постанова правління ФСС від 12.12.18 р. № 28, якою затверджено нову форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до ФСС. Востаннє за підсумками 2018 року страхувальники подають звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, затвердженою постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.11 р. № 4, та звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, форму якого затверджено постановою правління цього Фонду від 30.11.10 р. № 31. Із 1 січня Постанови № 4 та № 31 втратили чинність.

Із 1 січня набув чинності оновлений Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, центрами зайнятості державної служби зайнятості, прийнятий замість Порядку, затвердженого постановою КМУ від 20.03.13 р. № 198 (втратила чинність). Так, безробітним допомагатимуть у пошуку роботи кар’єрні радники, які, зокрема, надають:

 • консультації про працевлаштування; професійну підготовку/перепідготовку; формування/розвиток професійних навичок, які користуються попитом на ринку праці; започаткування та провадження підприємницької діяльності;
 • інформацію про СГ, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, про застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування (постанова КМУ від 19.09.18 р. № 792).

Із 1 січня з метою посилення соціального захисту осіб, які доглядають за тяжкохворими дітьми, яким не встановлено інвалідність, Законом від 03.07.18 р. № 2476-VIII унесено зміни:

 • до Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час догляду за тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а саме: дитиною, яка має тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, до досягнення 16 років, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа та паліативної допомоги – до досягнення 18 років (п. 4 ч. 1 ст. 9).

Так само в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника – матері або іншим особам, які доглядають за тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, відповідно до досягнення дитиною 16 та 18 років. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження зарплати на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджується КМУ (п. 3 ч. 1 ст. 25);

 • Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV. Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають: один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично доглядають за тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність (п. 9 ст. 11);
 • Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI. Платниками ЄСВ є роботодавці одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично доглядають за тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність (абзац сьомий п. 1 ч. 1 ст. 4);
 • Закону від 21.11.92 р. № 2811-ХII. Тяжкохворим дітям, яким не встановлено інвалідність, надається державна допомога в розмірі ПМ для осіб, які втратили працездатність (п. 51 ч. 1 ст. 3).

Із 1 січня уведено в дію Закон від 17.05.18 р. № 2427-VIII, який поширюється на трансплантацію анатомічних матеріалів людині, провадження діяльності, пов’язаної із трансплантацією, отримання таких матеріалів для виготовлення біоімплантатів, визначення умов застосування ксеноімплантатів. Унесено зміни до законодавства, зокрема:

 • визнано, що повнолітня дієздатна фізособа має право розпорядитися щодо передачі після смерті її анатомічних матеріалів науковим, медичним або навчальним закладам (ч. 6 ст. 6 Закону від 10.07.03 р. № 1102-IV);
 • на прохання громадянина на 7–9-ту сторінки його паспорта на підставі відповідних документів можуть бути внесені дані про згоду або незгоду на посмертне донорство анатомічних матеріалів (абзац шостий п. 6 постанови Верховної Ради від 26.06.92 р. № 2503-XII);
 • у разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, незалежно від тривалості страхового стажу (абзац перший ч. 1 ст. 36 Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV) (Закон від 17.05.18 р. № 2427-VIII).

Відповідальність за порушення законодавства. Перевірки

Із 1 січня уведено в дію ч. 11 та 12 ст. 26 Закону від 02.06.16 р. № 1404VIII, які стосуються початку примусового виконання рішення. Зокрема, установлено:

 • якщо у виконавчому документі про стягнення боргу зазначено про нарахування відсотків або пені до моменту виконання рішення, виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження розраховує остаточну суму відсотків (пені) за правилами, визначеними у виконавчому документі;
 • до закінчення виконавчого провадження виконавець за заявою стягувача перераховує остаточну суму відсотків (пені), яка підлягає стягненню з боржника, не пізніше дня, що настає за днем надходження заяви стягувача про такий перерахунок. Боржника про це повідомляють не пізніше наступного дня після перерахунку (Закон від 03.10.17 р. № 2147-VIII).

Із 1 січня діють заходи зі збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню з України необроблених лісоматеріалів, передбачені Законом від 06.09.18 р. № 2531-VIII, згідно з якими, зокрема:

 • Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю певних видів лісоабо пиломатеріалів, а також заборонених до вивезення з України у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. У разі повторного вчинення правопорушень або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна (нова ст. 2011);
 • ст. 65 КУпАП установлено штрафи за незаконну порубку і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняку природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення: для громадян – у розмірі від 15 до 30 НМДГ (від 255 до 510 грн.), для посадових осіб – від 75 до 150 НМДГ (від 1 275 до 2 550 грн.). Нагадаємо, раніше було відповідно – від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.) та від 7 до 12 НМДГ (від 179 до 204 грн.).

За повторне правопорушення протягом року, зокрема, на посадових осіб накладається штраф у розмірі від 300 до 600 НМДГ (від 5 100 до 10 200 грн.);

Законом від 08.09.05 р. № 2860-IV обмежується обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених – не більше 25 млн м3 на рік незалежно від обсягу їх внутрішнього споживання у попередньому році (нова ст. 4).

Із 1 січня набули чинності порядок надання Мінінфраструктури погодження на проведення позапланової перевірки Держтрансбезпеки за зверненням фізособи (осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, а також форма погодження на проведення такої перевірки.

Держтрансбезпека може отримати відмову в погодженні на проведення позапланової перевірки СГ у разі відсутності:

 • відомостей про СГ, діяльність якого передбачається перевірити, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
 • інформації у зверненні Укртрансбезпеки про: найменування та місцезнаходження СГ-юрособи та/або його відокремленого підрозділу або П. І. Б., місця проживання фізособи-підприємця; питання, необхідність перевірки якого стало підставою для позапланової перевірки;
 • посилань на нормативно-правові акти, норми яких порушено (наказ Мінінфраструктури від 07.08.17 р. № 264).

Земельне законодавство

Із 1 січня внесено зміни до законодавства з метою врегулювання питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільгосппризначення (далі – масив сільгоспземель), запобігання рейдерству, зокрема:

 • до Земельного кодексу. Новою ст. 371 гл. 5 визначено особливості використання земельних ділянок, розташованих у масиві сільгоспземель, а також полезахисних лісових смуг. Так, власники зазначених ділянок усіх форм власності можуть обмінюватися ними. А власники та орендарі на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок;
 • Закону від 06.10.98 р. № 161-X. Установлено особливості набуття і реалізації права оренди на земельні ділянки, розташовані у масиві сільгоспземель (ст. 82);
 • Закону від 07.07.11 р. № 3613-VI. Відомості про масив сільгоспземель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (ч. 10 ст. 21) (Закон від 10.07.18 р. № 2498-VIII).

Банки. Фінустанови

Із 1 січня банк використовує дані Кредитного реєстру НБУ для оцінки кредитного ризику клієнтів. Нагадаємо, Кредитний реєстр містить:

 • інформацію про кредитні операції банків, якщо сума заборгованості за ними дорівнює або перевищує 100 МЗП (у 2019 році – 417 300 грн.) (або еквівалент суми в інвалюті за офіційним курсом НБУ, установленим на перший робочий день наступного за звітним місяця);
 • відомості, що ідентифікують боржника (фізособу чи юрособу), інформацію про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за нею, а також про належність боржника до пов’язаних із банком осіб; забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у т. ч. порукою тощо (Закон від 06.02.18 р. № 2277-VIII).

Із 1 січня діють Правила застосування переліку документів, що утворюються у процесі діяльності НБУ та банків України (далі – Правила, Перелік). Визначено правила організації якісного поповнення Національного архівного фонду документами НБУ та банків; види таких документів та строки їх зберігання незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

До Правил додається Перелік із зазначенням виду документів, порядкового номера рядка та статті, строків архівного зберігання документів та пояснення до них. Передбачається тимчасове (до 10 років уключно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або знищення документів (постанова Правління НБУ від 27.11.18 р. № 130).

Із 1 січня постачальники статистичної звітності подають до Нацбанку статзвітність за Правилами, затвердженими постановою Правління НБУ від 13.11.18 р. № 120.

Правила є обов’язковими для виконання:

 • банками України та філіями іноземних банків в Україні;
 • небанківськими фінансовими установами:

а) резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, про які НБУ внесено відомості до відповідного Реєстру;

б) резидентами, яким надано генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій;

 • небанківськими фінансовими установами, підприємствами, організаціями, фізособами-підприємцями, власниками індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України;
 • національними операторами поштового зв’язку.

Природоохоронна діяльність

Із 1 січня державний моніторинг вод здійснюється відповідно до нового Порядку, прийнятого замість затвердженого постановою КМУ від 20.07.96 р. № 815. Порівняно з попереднім, який втратив чинність, оновленим Порядком установлено показники та періодичність здійснення суб’єктами моніторингу державного моніторингу:

 • масивів поверхневих вод (ДСНС, Держводагентство, Мінприроди);
 • масивів підземних вод (Держгеонадра);
 • морських вод (Мінприроди) (додатки 1–3 до Порядку).

При цьому наводяться найменування показників, періодичність моніторингу та особливості його здійснення (постанова КМУ від 19.09.18 р. № 758).

Із 1 січня інформація про видачу дозволів на спецводокористування є обов’язковим елементом ЄДР відповідно до Закону від 15.05.03 р. № 755-IV. Відповідну зміну внесено до постанови КМУ від 13.03.02 р. № 321 (постанова КМУ від 13.12.17 р. № 1091).

Електроенергетика. Транспорт. Телекомунікації. ЖКГ

Із 1 січня уведено в дію гл. І Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1466 (далі – Умови, Постанова № 1466), якою установлено вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку електроенергії (у т. ч. з організації купівлі-продажу електроенергії). Здобувач ліцензії має подати до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою додатка 1 до Умов, а також:

 • інформацію за підписом керівника про структуру здобувача ліцензії та посадових осіб його органів управління;
 • відомості про засоби провадження госпдіяльності (додаток 2);
 • розрахунок вартості послуг оператора ринку;
 • проект кодексу поведінки;
 • копію документа, що підтверджує його право на використання програмного забезпечення для реалізації вимог правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, здійснення інших функцій оператора ринку (за наявності).

Повністю Постанова № 1466 уводиться в дію із 1 липня.

Із 1 січня набула чинності постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1468, якою затверджено Ліцензійні умови провадження госпдіяльності з перепродажу електроенергії (трейдерської діяльності) (далі – Умови № 1468). Умовами визначено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії; вичерпний перелік вимог (організаційних, технологічних, спеціальних), умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Ця постанова буде введена в дію із 1 липня, крім гл. 1 Умов № 1468, в якій наведено вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (уводиться в дію із 1 квітня).

Із 1 січня уведено в дію гл. 1 Умов, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1471, якою визначено вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження госпдіяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (додаток 1). До заяви додаються:

 • відомості про засоби провадження зазначеної госпдіяльності (додаток 2 до Умов);
 • проект кошторису гарантованого покупця, складений відповідно до методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця, що затверджується НКРЕКП.

Документи додаються до заяви за описом, складеним за формою додатка 3 до Умов у двох екземплярах.

Повністю ця постанова уводиться в дію із 1 липня.

Із 1 січня ліцензіати з розподілу та постачання електроенергії застосовують економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1-го та 2-го класів напруги на 2019 рік, затверджені постановою НКРЕКП від 23.11.18 р. № 1485.

Із 1 січня набула чинності постанова НКРЕКП від 14.12.18 р. № 1906, якою затверджено на 2019 рік прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на рівні 1 669,98 грн. за 1 МВт•год (без ПДВ): на I–II квартали – 1 618,42 грн. за 1 МВт•год (без ПДВ); на III–IV квартали – 1 722 грн. за 1 МВт•год (без ПДВ). Постанова діє до 1 липня 2019 року.

Із 1 січня унесено зміни до Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.11 р. № 11. А саме: позицію 2275 «Оплата інших енергоносіїв» замінено на позицію 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» (наказ Мінфіну від 01.11.18 р. № 865).

Із 1 січня набули чинності Авіаційні правила України, якими визначено технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом. Установлено, що до 31.12.19 р.:

 • сертифікати авіаційних навчальних закладів, спеціальні положення щодо підготовки, програми та керівництва, видані та схвалені відповідно до Правил, затверджених наказом Мінтрансу від 02.04.04 р. № 275, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше 31.12.19 р.;
 • медичні сертифікати таких диспетчерів, видані згідно з Правилами, затвердженими наказом Мінтрансзв’язку від 27.03.07 р. № 243, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше 31.12.19 р. (наказ Державної авіаційної служби від 31.05.18 р. № 485).

Із 1 січня застосовуються Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені рішенням Нацкомзв’язку від 18.09.18 р. № 488. Оператори мають право знижувати граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

Із 1 січня у новій редакції затверджено розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку, затверджені рішенням Нацкомзв’язку від 30.08.16 р. № 456 (далі – такси). Знижено такси за пропуск трафіку під час надання послуг міжміського та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку (розд. ІІ та ІІІ). Установлено граничні такси за послуги транзиту трафіку голосової телефонії на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку (розд. IV) (рішення Нацкомзв’язку від 09.10.18 р. № 525).

Із 1 січня набули чинності окремі норми Закону від 09.11.17 р. № 2189-VIII, а саме:

 • про виплату споживачу в грошовій формі передбачених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (порядок виплати встановлюється КМУ) (ч. 3 ст. 11);
 • обов’язки управителя багатоквартирного будинку щодо наявності в штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)». При цьому управитель – фізособа-підприємець може самостійно пройти професійну атестацію або мати такого працівника у штаті за трудовим договором (абзаци перший та другий ч. 5 ст. 18).

Із 1 січня втратила чинність постанова КМУ від 13.11.13 р. № 860, якою передбачалося надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено ОСББ (ЖБК) (постанова КМУ від 26.07.18 р. № 606).

Фондовий ринок

Із 1 січня діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку можуть провадити лише юрособи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі – Реєстр). Із 1 січня набули чинності свідоцтва про включення до Реєстру, видані НКЦПФР. 2018 рік є першим звітним періодом, за який емітенти ЦП зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому ст. 40 Закону від 23.02.06 р. № 3480-IV, викладеною у редакції Закону від 16.11.17 р. № 2210-VIII.

Із 1 січня діють зміни до Положення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.15 р. № 1597, зокрема:

 • торговці ЦП, яким уперше видано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі ЦП, при розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу та нормативу адекватності капіталу першого рівня до закінчення першого повного фінансового року з дати видачі ліцензії не обчислюють величину вимоги до капіталу установи під операційний ризик (п. 3 гл. І);
 • датою, з якої підтверджений аудитором нерозподілений прибуток на початок звітного року може включатися до складу капіталу першого рівня, є дата звіту аудитора (пп. 4 п. 4 гл. 2 розд. III) (рішення НКЦПФР від 19.09.18 р. № 640).

Охорона здоров’я

Із 1 січня набули чинності зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»), затвердженого наказом МОЗ від 29.03.02 р. № 117. Із Випуску виключено кваліфікаційні характеристики таких посад для нових призначень після 1 січня:

 • головний лікар, заступник головного лікаря різних видів закладів охорони здоров’я (далі – заклад). Особи, призначені на посади керівників у сфері охорони здоров’я до 1 січня, виконують свої обов’язки до проведення нових конкурсів;
 • заступник головного лікаря з медсестринства. Працівники, які обіймали таку посаду до 1 січня, продовжують виконувати свої обов’язки.

Натомість у розділі «Керівники» з’явилися нові посади генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу; заступника генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу; медичного директора; начальника (завідувача, керівника) структурного підрозділу закладу (наказ МОЗ від 31.10.18 р. № 1977).

Із 1 січня безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби (далі – ліки), зареєстровані в Україні та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім ліків, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв ліків, згідно з додатком до постанови КМУ від 09.11.16 р. № 863, та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується МОЗ. Ідеться про безоплатний або пільговий відпуск ліків за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування груп населення та за категоріями захворювань, визначених додатками 1 та 2 до постанови КМУ від 17.08.98 р. № 1303 (постанова КМУ від 31.10.18 р. № 908).

Із 2 січня набули чинності нові Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затверджені постановою Правління НБУ від 03.12.18 р. № 134. Зокрема, банк зобов’язаний:

 • приймати від фізичних та юридичних осіб банкноти (монети) (далі – банкноти) за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів та обміну, якщо немає сумніву в їх справжності та платіжності. Банкноти, які викликали сумнів, на підставі заяви вилучаються з обігу та передаються до НБУ для дослідження;
 • надавати таким особам роз’яснення (письмові або усні), за їх бажанням, щодо порядку обміну зношених банкнот.

До 8 січня страховики, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя, повинні:

 • розробити та затвердити внутрішню політику страховика із формування технічних резервів (далі – політика) відповідно до розд. X Методики, затвердженої розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.04 р. № 3104 у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.09.18 р. № 1638;
 • повідомити Нацкомфінпослуг про запровадження обраної методики шляхом подання копії політики протягом 15 календарних днів (далі – к. д.) після її затвердження;
 • розраховувати технічні резерви відповідно до політики з дня її затвердження.

Із 11 січня Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси (далі – КК, КПК) приведено у відповідність до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Зокрема, КК доповнено розд. XIII1, яким установлено обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство (далі – особи). Одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням від кримінальної відповідальності чи покарання суд може застосувати один або декілька обмежувальних заходів до особи, зокрема, у вигляді заборони:

 • перебування в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства (далі – постраждала особа); наближатися на визначену відстань до місця, де постраждала особа може проживати чи перебувати; листування, телефонних переговорів із постраждалою особою, інших контактів через засоби зв’язку чи електронні комунікації особисто або через третіх осіб;
 • обмеження спілкування з дитиною у певних випадках;
 • направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми.

Також доповненням до ч. 1 ст. 469 КПК передбачається, що угода про примирення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з домашнім насильством, може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його представника або законного представника (Закон від 06.12.17 р. № 2227-VIII).

Із 16 січня розд. ІІ Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки від 19.04.07 р. № 104, буде доповнено гл. 12, якою визначаються особливості продажу запальничок як ручних пристроїв для вироблення вогню, що використовують паливо і застосовуються для припалювання, можуть застосовуватися для підпалювання матеріалів та виробляються з внутрішньою подачею палива та можуть або не можуть заправлятися повторно. Зокрема, забороняється продаж запальничок нестандартного дизайну, які за своєю формою нагадують героїв мультфільмів, іграшки, зброю, годинники, телефони, музичні інструменти, транспортні засоби, людські тіла або частини людських тіл, тварин, їжу або напої, які відтворюють музичні ноти, або мають мерехтливе світло чи рухомі або інші деталі розважального характеру (наказ Мінекономрозвитку від 23.01.18 р. № 80).

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Зі звіту за січень 2019 року наказами Держстату вводяться в дію оновлені статистичні форми, зокрема, зі статистики:

 • фінансів підприємств № 1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» (поширюється на юросіб) (наказ від 13.07.18 р. № 148);
 • внутрішньої торгівлі № 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» (поширюється на юросіб) (наказ від 13.07.18 р. № 149); № 1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» (поширюється на юросіб) (наказ від 16.07.18 р. № 153); № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» (поширюється на юросіб та фізосіб-підприємців) (наказ від 16.07.18 р. № 154);
 • промисловості № 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (поширюється на юросіб, їхні відокремлені підрозділи, фізосіб-підприємців, які займаються економічними видами діяльності промисловості) (наказ від 06.07.18 р. № 126); № 1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення» (поширюється на юросіб, їхні відокремлені підрозділи, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення) (наказ від 06.07.18 р. № 127);
 • виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання № 1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» (поширюється на юросіб, їхні відокремлені підрозділи, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення) (наказ від 09.07.18 р. № 140).

04.02.2019