044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у серпні 2018 року

Із 1 серпня набув чинності Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435, у редакції наказу Мінфіну від 15.05.18 р. № 511. Перший звіт із ЄСВ за новою формою необхідно подавати за серпень до 20 вересня.

Із 1 серпня пом’якшено вимоги до підтвердження та реєстрації банками угод на міжбанківських валютному та кредитному ринках України (далі – МВРУ, МКРУ). Змінами, унесеними до низки своїх постанов, Нацбанк скасував:

норму щодо обов’язкового підтвердження банками усіх угод із купівлі-продажу інвалюти засобами Системи підтвердження угод на МВРУ (далі – ВалКлі). Надалі для підтвердження власних угод на МВРУ банки зможуть використовувати як ВалКлі (у добровільному порядку), так і інші засоби, прийнятні для сторін угоди (наприклад, SWIFT). Одночасно банки зможуть укладати угоди на МВРУ в будь-який час, а не лише під час роботи ВалКлі, як зараз;

вимоги щодо обов’язкової реєстрації банками угоди з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на МКРУ засобами системи КредІнфо. Надалі така реєстрація не здійснюватиметься взагалі (постанови Правління НБУ від 19.07.18 р. № 79 та № 81).

Із 1 серпня набула чинності постанова Правління НБУ від 19.07.18 р. № 80, якою змінено методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США та час його оприлюднення. Тепер такий курс розраховуватиметься на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах «тод», «том» і «спот», які в день розрахунку курсу укладалися банками на МВРУ з іншими банками та Нацбанком. Офіційний курс оприлюднюватиметься на сайті Нацбанку до 16.00.

Офіційний курс гривні до інвалют та банківських металів установлюється:

щоденно – для конвертованих валют, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями, валют країн – членів ЄС (1-ша група Класифікатора іноземних валют та банківських металів), для інвалют інших країн, які є головними зовнішньоторговельними партнерами України (додатки 1, 2), і для банківських металів (додаток 4);

раз на місяць – для інших інвалют (додаток 3), а також – уточнений для спеціальних прав запозичення.

Нацбанк вважає, що запровадження нової методики дозволить використовувати офіційний курс гривні до долара США не лише для цілей бухобліку, але й як бенчмарк (показник, що використовується для оцінки стану ринку або його сегментів) валютного ринку при укладанні учасниками ринку угод, де як базовий актив використовується інвалюта.

Із 1 серпня встановлено тарифи на підкріплення кас банків розмінними монетами номіналом: 10 коп. – 20 грн. за 1 000 шт.; 50 коп. – 35 грн. за 1 000 шт.; номіналами 1, 2, 5 та 25 коп. – безплатно (постанова Правління НБУ від 25.06.18 р. № 71). Раніше згідно з Тарифами, затвердженими постановою Правління НБУ від 12.08.03 р. № 333, ця послуга надавалася безплатно.

Із 1 серпня Нацбанк задовольнятиме заявки на одержання кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування банків, які уклали з ним генеральні кредитні договори з урахуванням змін, унесених до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.09.15 р. № 615 (далі – Постанова № 615), постановою Правління НБУ від 26.04.18 р. № 44; до Технічного порядку, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.11.15 р. № 783 – рішенням Правління НБУ від 01.06.18 р. № 306-рш. Зазначені зміни набули чинності з 1 серпня.

При цьому генеральні кредитні договори, раніше укладені з банками відповідно до Постанови № 615 (без урахування зазначених змін), діятимуть до повного погашення банками-позичальниками заборгованості за ними (лист НБУ від 01.06.18 р. № 40-0006/30425).

Із 1 серпня оплата наданих медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій здійснюється на підставі інформації та документів, внесених надавачем медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ). Надавач послуг складає в ЕСОЗ звіт, в якому зазначає обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів. Оплата здійснюється в порядку черговості надходження таких звітів (ч. 8 ст. 10 Закону від 19.10.17 р. № 2168-VIII).

Із 1 серпня організації, що здійснюють спеціальну фахову підготовку, перепідготовку авіаційного персоналу державної авіації до технічного обслуговування державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, зобов’язані застосовувати Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147B), затверджені наказом Міноборони від 23.12.16 р. № 714.

Документом установлено технічні вимоги та процедури для компетентного органу щодо схвалення організацій з підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації.

Із 1 серпня набула чинності постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1437 (далі – Постанова № 1437), якою внесено зміни до документів, затверджених постановами НКРЕКП від 30.09.15 р., а саме: Кодексу газотранспортної системи (Постанова № 2493), Кодексу газорозподільних систем (Постанова № 2494), Кодексу газосховищ (Постанова № 2495), Правил постачання природного газу (Постанова № 2496), Типового договору транспортування природного газу (Постанова № 2497).

Постанову № 1437 прийнято з метою імплементації в законодавство України положень європейського Мережевого кодексу балансування газу в газотранспортних системах (Регламент комісії (ЄС) від 26.03.16 р. № 312/2014), а також усунення перешкод для транскордонної торгівлі природним газом.

Передбачається впровадження добового балансування на ринку природного газу, стимулювання постачальників самостійно врегульовувати власні небаланси, стимулювання розвитку оптового ринку газу.

До 2 серпня оператори зовнішніх інженерних мереж мають оснастити вузлами комерційного обліку теплоенергії, а також гарячої та питної води для нежитлових будівель (далі – вузли обліку) будівлі, що на 02.08.17 р. були приєднані до таких мереж і не були оснащені вузлами обліку, або якщо вузли обліку на вказану дату вийшли з ладу (п. 2 розд. IV Закону від 22.06.17 р. № 2119-VIII).

Штраф за порушення строків установлення або заміни вузлів обліку застосовуватиметься до суб’єктів господарювання – операторів із 1 серпня 2020 року. Розмір штрафу – 1 % суми платежів, нарахованих за останній місяць, у разі надання відповідної комунальної послуги споживачам, будівлі яких не обладнано вузлами обліку.

До 2 серпня всі надавачі державної допомоги (органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юрособи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають держдопомогу) зобов’язані подати Уповноваженому органу з питань державної допомоги повідомлення про програми підтримки суб’єктів господарювання (далі – СГ) за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на 02.08.17 р. (п. 2 розд. 9 Закону від 01.07.14 р. № 1555-VII).

Із 4 серпня ввезення із-за кордону та реалізація в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – РЕЗ/ВП) здійснюється згідно з Порядком, затвердженим рішенням Нацкомзв’язку від 13.02.18 р. № 78. До переліку товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами техрегламентів із зазначенням кодів товарів згідно з УКТЗЕД для радіообладнання та товарів, що містять радіообладнання у своєму складі, включено до додатку 12 до постанови КМУ від 21.05.12 р. № 436.

Установлено, що ДФС протягом 5 днів з дня завершення митного оформлення РЕЗ/ВП передає до ДП «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) електронні виписки з відповідних митних декларацій. Імпортери, у тому числі громадяни, мають право після завершення митних процедур подати до УДЦР заяву (повідомлення) про облік міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (IMEI), які вони ввезли в Україну. У разі відповідності наданої інформації виписці з митних декларацій (інформації про виконання митних формальностей) УДЦР здійснює облік цих ідентифікаторів. Безплатний доступ до даних обліку відкрито на веб-сайті УДЦР (http://www.ucrf.gov.uа).

До Порядку додаються: переліки набору даних, що міститься у переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територію України, Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України (далі – Реєстр) (додаток 1), а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення, Реєстру (додаток 2); перелік продукції, для якої застосовується спеціальний порядок оформлення (додаток 3).

Із 5 серпня набувають чинності зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі – ЦП), затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.13 р. № 2826. Тепер Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної проміжної (було – квартальної), а також іншої інформації та повідомлень, що зобов’язані розкривати емітенти (п. 1 розд. І).

Емітенти ЦП, які складають фінзвітність за МСФЗ, у складі інформації розкривають фінзвітність, складену за МСФЗ, а саме:

повний комплект проміжної фінзвітності або повний комплект консолідованої проміжної фінзвітності;

повний комплект річної фінзвітності або повний комплект річної консолідованої фінзвітності.

Аудиторський звіт щодо фінзвітності/консолідованої фінзвітності (за наявності) та висновок про огляд проміжної фінзвітності (проміжної консолідованої фінзвітності (за наявності) мають відповідати Міжнародним стандартам аудиту (п. 13 розд. І).

Емітенти, які не є акціонерними товариствами, щодо ЦП яких не здійснено публічну пропозицію та ЦП яких не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язані розкривати інформацію згідно з гл. 1 розд. ІІ та гл. 1 розд. III.

Крім того, уточнено склад особливої інформації емітента ЦП (гл. 1 розд. III); порядок розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (п. 5 розд. VI); у новій редакції викладено додатки 2–15, 29, а також додаток 45, в якому розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

При розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР інформації та/або повідомлень товариство зобов’язане зазначати адресу веб-сайту, на якому розміщені такі повідомлення або інформація (п. 8 розд. X) тощо (рішення НКЦПФР від 19.04.18 р. № 243).

До 15 серпня Національна служба здоров’я укладає з комунальними закладами охорони здоров’я договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на строк із 1 жовтня по 31 грудня 2018 року (постанова КМУ від 25.04.18 р. № 407).

До 31 серпня Мінагрополітики та Держгеокадастр мають провести загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення (далі – оцінка).

Об’єктом оцінки є землі сільгосппризначення незалежно від форми власності в межах території природно-сільськогосподарських районів (у т. ч. гірських) АР Крим, областей (крім земель в межах населених пунктів, оцінка яких проводиться за Методикою, затвердженою постановою КМУ від 23.03.95 р. № 213). Після проведення оцінки та затвердження відповідної техдокументації підставою для надання відомостей із Держземкадастру про оцінку земельної ділянки сільгосппризначення будуть виключно дані оцінки, внесені до цього кадастру (постанова КМУ від 07.02.18 р. № 105).

Із 17 серпня уточнюється порядок отримання банками дозволу на включення коштів, залучених на умовах субординованого боргу, до регулятивного капіталу. Відповідні зміни внесено до Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368, зокрема:

установлено, що банк-резидент може бути інвестором за умови дотримання ним нормативів капіталу та ліквідності протягом останніх трьох місяців до дати надання коштів на умовах субборгу (п. 1.10 гл. 1 розд. III);

уточнюється перелік документів, які подають банки до Нацбанку для отримання дозволу на врахування коштів, залучених на умовах субборгу до капіталу банку. Так, до переліку включено документи, що підтверджують джерела походження коштів, які залучаються банком на умовах субборгу, крім випадків, коли інвестором є Фонд гарантування вкладів фізосіб або міжнародна фінустанова (пп. «ж» п. 2.2 гл. 2 розд. III);

спрощено умови отримання дозволу для інвестора – міжнародної фінансової установи. Так, на цю установу не поширюються обмеження, передбачені в абзацах першому – четвертому п. 3.9 гл. 3 розд. III;

при розрахунку нормативу достатності регулятивного капіталу банку розширено перелік активів з нульовим ризиком. До таких активів включено ЦП, емітовані центральними органами виконавчої влади інших країн, що мають рейтинг не нижче АА (абзац дев’ятий пп. «а» п. 1.3 гл. 1 розд. IV) (постанова Правління НБУ від 16.07.18 р. № 78).

Із 17 серпня для вітчизняних позичальників спрощується залучення кредитів із зовнішніх джерел. Відповідні зміни до низки нормативних документів Нацбанку внесено постановою правління НБУ від 20.07.18 р. № 83 (деякі норми діють із 20 серпня). Так, із 20 серпня Нацбанк не реєструє та не анулює реєстрацію договорів на підставі документів, одержаних від уповноважених банків до 16 серпня (включно), та залишає такі документи без розгляду. Банк у такому випадку здійснює реєстрацію за договором відповідно до гл. 2 розд. I Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.04 р. № 270 (зі змінами, унесеними Постановою № 83).

Із 21 серпня набуває чинності постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1466, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (далі – Умови № 1466). Постанову буде введено в дію з 1 липня 2019 року, крім гл. 1 цих Умов, яка вводиться в дію з 1 січня того ж року). Умовами № 1466, зокрема, установлено:

вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у т. ч. з організації купівлі-продажу електроенергії на ринку електроенергії), а саме:

інформація про структуру здобувача ліцензії та посадових осіб його органів управління;

відомість про засоби провадження відповідної госпдіяльності (додаток 2);

розрахунок вартості послуг оператора ринку;

проект кодексу поведінки;

копія документа, що підтверджує право здобувача на використання програмного забезпечення для реалізації правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших функцій (гл. 1);

вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання. Так, ліцензіат зобов’язаний:

письмово повідомити НКРЕКП про намір продажу, передачі, переуступки, дарування, надання в оренду, кредит, іпотеку, поручительство, на збереження, обмеження або припинення використання тощо таких засобів, якщо зазначені дії призведуть до неспроможності виконувати функції та обов’язки, передбачені Умовами № 1466, або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) відповідного засобу становитиме понад 200 тис. грн;

виконувати рішення НКРЕКП у встановлені цими рішеннями чи законодавством строки;

сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів наступного за звітним кварталу внески на регулювання.

Із 21 серпня набуває чинності постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1467, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Умови № 1467). Постанова вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім гл. 1 цих Умов, яка вводиться в дію з 1 квітня 2019 року; а також пп. 2 п. 2.4 гл. 2, яка вводиться в дію з 10 червня 2020 року. Зокрема, Умовами № 1467 установлено вичерпний перелік:

документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії;

вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Крім того, ліцензіат має дотримуватися спеціальних вимог:

не допускати перехресного субсидіювання; не мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) оператора системи розподілу (уводиться в дію з 10.06.20 р.);

не здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі, не мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи передачі;

посадова особа ліцензіата не може бути посадовою особою оператора системи передачі;

не допускати здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України тощо (п. 2.4).

Із 21 серпня набуває чинності постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1471, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (далі – Умови № 1471). Постанова вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім гл. 1 цих Умов, яка вводиться в дію з 1 січня 2019 року. Зокрема, Умовами № 1471 установлено вичерпний перелік:

документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії;

вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Ліцензіат повинен дотримуватися, зокрема, таких спеціальних вимог:

повідомляти НКРЕКП про зміни в управлінні, а також у структурі/складі органів управління та/або організаційній структурі не пізніше 5 робочих днів з дати такої зміни;

не здійснювати виробництво, передачу, розподіл електроенергії, її постачання споживачу та не виконувати функції оператора ринку;

вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліку та звітів з інших видів діяльності;

не здійснювати перехресне субсидіювання;

не допускати здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України тощо (п. 2.4).

31 серпня – останній день дії установлених з 01.09.17 р. граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») та мінімальних цін на цукрові буряки, які поставляються у цей період для виробництва цукру в межах квоти «А», з урахуванням базисної цукристості (постанова КМУ від 18.01.17 р. № 22).

10.09.2018