044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у грудні 2019 року

Із 1 грудня підвищено розмір прожиткового мінімуму (далі – ПМ). Для працездатних осіб цей показник становить 2 102 грн; для дітей віком до 6 років – 1 779 грн, від 6 до 18 років – 2 218 грн; для осіб, які втратили працездатність, – 1 638 грн. Загальний показник ПМ становить 2 027 грн (ст. 7 Закону від 23.11.18 р. № 2629-VIII).

Додамо, що рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва (https://court.gov.ua) визнано протиправними дії КМУ з установлення ПМ на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. 

Установлено, що схвалення законопроєкту про Держбюджет на 2019 рік та подання його до Верховної Ради здійснено з порушенням порядку встановлення розміру ПМ та інших соціальних стандартів і гарантій. У своєму рішенні суд зобов’язав КМУ визначити ПМ відповідно до вимог законодавства.

Із 1 грудня набуває чинності Закон від 17.10.19 р. № 199-IX (крім норм, що набувають чинності пізніше). Цим Законом, зокрема, передбачено створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у даній сфері, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг, з метою отримання послуг у сфері будівництва. 

Електронна система:

 • складається з Реєстру будівельної діяльності (далі – Реєстр); електронного кабінету користувача електронної системи та порталу електронної системи. Невід’ємною архівною складовою Реєстру є єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів; 
 • використовує класифікатори, довідники, словники та бази даних, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, а також державні та галузеві класифікатори, довідники, словники та бази даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 • Законом дозволяється подавати документи в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших передбачених законом послуг у сфері будівництва, а також отримувати такі послуги в електронній формі. При цьому скорочено перелік документів, що подаються для отримання вказаних адмінпослуг.

Із 1 березня 2020 року буде встановлено відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг убудівництві. Це передбачено новою ст. 16627 КУпАП. 

Із 1 грудня набуває чинності Указ Президента від 18.11.19 р. № 851/2019 про вихід України з Угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав – учасниць СНД, учиненої в м. Ташкенті 15.05.92 р.

Станом на 1 грудня та надалі банки повинні розраховувати розмір кредитного ризику з урахуванням інформації з Кредитного реєстру НБУ згідно з вимогами Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.16 р. № 351 (постанова Правління НБУ від 16.05.19 р. № 70).

Із 1 грудня нормативні значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB) мають бути не менше ніж 100 % (постанова Правління НБУ від 30.10.18 р. № 114). 

Із 2 грудня установлено тариф за надання НБУ юрособам – виробникам модулів безпеки РРО файлів із даними, необхідними для персоналізації таких модулів, у розмірі 3,85 грн за кожен модуль, дані про який надаються (постанова Правління НБУ від 25.10.19 р. № 124).

Із 9 грудня скасовуються як такі, що не відповідають законодавству, 15 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, якими. Зокрема, порядок підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями нормування праці на виробництві (наказ Мінпраці від 12.05.96 р. № 44); форму типового договору про умови ведення мисливського господарства (наказ Мінлісгоспу від 12.12.96 р. № 153); порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів (наказ Мінприроди від 15.09.04 р. № 353) тощо (розпорядження КМУ від 23.10.19 р. № 1018-р).

Із 11 грудня набуває чинності зміна до порядку ведення суб’єктами господарювання (далі – СГ) касових операцій. 
Підприємство/установа повинні будуть визначити і затвердити внутрішнім документом:

 • місце і спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних Z-звітів в електронній формі; 
 • формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками контролюючих органів; 
 • особу, відповідальну за зберігання цих чеків (постанова Правління НБУ від 07.11.19 р. № 131).

Із 15 грудня набувають чинності зміни до постанови КМУ від 20.08.08 р. № 717, якою затверджено Технічний регламент мийних засобів, зокрема:

 • виключено план заходів із застосування Техрегламенту;
 • уточнено, що в разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим, знак відповідності техрегламентам наноситься на супровідні документи. Зазвичай він наноситься на зовнішню поверхню паковання або на етикетку мийного засобу (постанова КМУ від 12.06.19 р. № 498).

Із 18 грудня набуває чинності Закон від 02.10.19 р. № 139-IX (крім окремих норм, які набудуть чинності з 18 квітня наступного року). Цим Законом з метою удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності унесено зміни до законодавства, зокрема:

1. До КУпАП, а саме:

 • уточнено, що за роздрібну або оптову торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку накладається штраф у розмірі від 200 до 600 НМДГ (від 3 400 до 10 200 грн) із конфіскацією предметів торгівлі та виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі (ст. 156);
 • підвищено штраф за здійснення посадовою особою СГ операції із цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено їх отримання для здійснення такої операції, або з порушенням умов ліцензування, – від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн). Якщо при цьому отримано дохід у великих розмірах (в 1 000 і більше разів перевищує НМДГ), то накладається штраф у розмірі від 2 000 до 5 000 НМДГ (від 34 000 до 85 000 грн). Нагадаємо, зараз за такі порушення застосовуються штрафи відповідно від 500 до 1 000 НМДГ та від 1 000 до 2 000 НМДГ (ст. 1637);
 • установлено штраф за порушення ліцензіатом визначеного законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві про отримання ліцензії та документах, що додавалися до неї, у розмірі від 250 до 500 НМДГ (від 4 250 до 8 500 грн). За невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов передбачено штраф у розмірі від 500 до 1 500 НМДГ (від 8 500 до 25 500 грн) (ст. 164).

2. До Закону від 02.03.15 р. № 222-VIII. Зокрема, його доповнено термінами: анулювання ліцензії повністю або частково; зупинення дії ліцензії повністю або частково; відновлення дії ліцензії повністю або частково; матеріально-технічна база; місце провадження виду господарської діяльності; ліцензійна справа; ліцензійний реєстр. А також:

 • уточнено, що орган ліцензування протягом 5 робочих днів (зараз – 3 р. д.) з дня надходження заяви про отримання ліцензії (далі – заява) установлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Рішення про залишення заяви без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття;
 • установлено, що виключно законами визначаються підстави для видання ліцензії, залишення заяви без розгляду, відмови у виданні ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування;
 • викладено в новій редакції ст. 16, якою установлено порядок зупинення та відновлення дії ліцензії, її анулювання, та ст. 19 про нагляд і контроль у сфері ліцензування;
 • визначено, що до формування Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган із питань ліцензування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті прийняті ним рішення наступного робочого дня після їх прийняття.

3. До Закону від 15.05.03 р. № 755-IV. Зокрема, уточнено перелік відомостей про ліцензування виду господарської діяльності СГ, які містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). 

Із 25 грудня набуває чинності Закон від 18.09.19 р. № 102-IХ, яким скасовується ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій. Для набуття права на здійснення діяльності СГ має подати до Нацкомзв’язку повідомлення про початок провадження діяльності у сфері телекомунікацій (далі – повідомлення) за формою, визначеною Нацкомзв’язку. 

Повідомлення підписується керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені СГ, або особисто фізособою-підприємцем. Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні, несе СГ, який його подав.

Провадити діяльність без подання повідомлення забороняється. Під час провадження діяльності СГ повинен виконувати обов’язки оператора, провайдера телекомунікацій, передбачені законом, Правилами, затвердженими рішенням Нацкомзв’язку від 10.12.13 р. № 803, та іншими нормативно-правовими актами у даній сфері. При цьому діяльність, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, здійснюється після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), наявність яких передбачена законом.

СГ, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, уважаються такими, що подали повідомлення. СГ, інформація про яких включена до реєстру, у разі невідповідності відомостей про них у реєстрі повинні до 25 березня 2020 року подати до Нацкомзв’язку повідомлення.

Крім того, із 25 грудня набувають чинності зміни до КУпАП, згідно з якими:

 • посилюється адмінвідповідальність за порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами, повідомленням. За таке порушення на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності накладається штраф у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн). А за повторне порушення протягом року – у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн) (ст. 145);
 • установлюється адмінвідповідальність СГ за надання недостовірної або не в повному обсязі інформації у повідомленні, необхідність подання якої визначена законом для певного виду господарської діяльності, – штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ. Крім того, за порушення СГ установленого законом строку подання повідомлення про зміну відомостей, зазначених у повідомленні про початок провадження госпдіяльності, передбачається штраф у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (ст. 164). 

Із 28 грудня набувають чинності зміни до нормативних актів НБУ, а саме:

 • до Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368. Зокрема, уточнюється, що банк під час розрахунку економічних нормативів використовує кредитні рейтинги боржника/контрагента/ актива за міжнародною шкалою, визначені рейтинговими агентствами Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, з урахуванням п. 38 розд. II Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.16 р. № 351 (далі – Положення № 351);
 • до Положення № 351 – із питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ від 07.11.19 р. № 132).

До 31 грудня дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМУ від 24.05.17 р. № 355, не поширюється на радіообладнання, яке встановлене та призначене для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів (далі – ТЗ) (постанова КМУ від 10.04.19 р. № 323).

До 31 грудня митне оформлення ТЗ, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та щодо якого не дотримано строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати до держбюджету фізособою – власником такого ТЗ або фізособою, яка уповноважена розпоряджатися ТЗ та декларує такий ТЗ для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі 500 НМДГ (8 500 грн).

31 грудня – останній день звільнення від адмінвідповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 469 Митного кодексу (2 000 НМДГ, тобто 34 000 грн), осіб, відповідальних за дотримання умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту ТЗ особистого користування, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, ввезених на митну територію України (Закон від 12.09.19 р. № 73-IX, лист ДФС від 24.09.19 р. № 29135/7/99-99-20-02-02-17).

По 31 грудня до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди застосовується коефіцієнт 1,1 (п. 252.20 Податкового кодексу, далі – ПК).

По 31 грудня розмір ставки податку на дохід від операцій з випуску та проведення лотерей, визначений п. 14.1.271 ПК, становить 26 %, а вже з 1 січня по 31 грудня 2020 року – 28 % (п. 48 підрозд. 4 розд. ХХ ПК).

По 31 грудня до рішень про встановлення туристичного збору та/або про внесення змін до таких рішень, прийнятих сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, не застосовуються вимоги пп. 4.1.9, 12.3.3, 12.3.4, 12.4.3 та п. 12.5 ПК та Закону від 11.09.03 р. № 1160-IV (п. 52 підрозд. Х розд. ХХ ПК).

До 1 січня 2020 року всі акціонерні товариства мають узгодити свої статути та внутрішні положення із Законом від 16.11.17 р. № 2210-VIII. Виняток становлять ПАТ і банки, для яких був установлений граничний термін – до 01.01.19 р. 

До 1 січня 2020 року банки зобов’язані припинити використання придбаного до 2012 року включно оперативного автотранспорту, панцерованого за 1-м та 2-м класами захисту згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 07.07.2000 р. № 429 (постанова Правління НБУ від 31.03.17 р. № 29).

До 1 січня 2020 року банки зобов’язані обладнати:

 • засобами інженерно-технічного укріплення зовнішні вікна цокольних та підвальних поверхів, приміщень касового вузла, приміщень для виготовлення й оброблення ламінованих карток, підрозділів захисту інформації, архівів та підрозділів охорони;
 • системою відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж: 14 діб – робоче місце касира, зону клієнтів біля його робочого місця та вхід/вихід клієнтів до банку; 60 діб – сховище для індивідуальних сейфів та/або приміщення, у якому встановлено сейф із такими сейфами (постанова Правління НБУ від 14.08.18 р. № 93).

До 2 січня 2020 року банки/відповідальні особи банківських груп зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.07.19 р. № 88. 

Згідно із цим Положенням банк має інтегрувати систему внутрішнього контролю в систему корпоративного управління банку шляхом створення відповідної організаційної структури; визначення у внутрішньобанківських документах повноважень, підпорядкованості, підзвітності, опису та розподілу функціональних обов’язків осіб, які задіяні у функціонуванні системи внутрішнього контролю, їх відповідальності та порядку взаємодії.

16.12.2019