044 360-31-22
093 291-71-24

Що робити, якщо захисник потерпілого не ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування?

Як діяти слідчому у разі, коли захисник підозрюваного не може з’явитися у визначений день і час для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування?

Відповідь юридичного консультанта:

Відповідно до ст. 221 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Якщо ж захисник підозрюваного не ознайомився з матеріалами досудового розслідування, то орган досудового розслідування має звернутися до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК Українисторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

01.05.2019