044 360-31-22
093 291-71-24

Що робити у раз безпідставної відмови на зайняття посади?

З 2018 по 2021 працював оператором котельні в ДНЗ. З 2015 по 2018 працював сторожем з функцією оператора котельні в опалювальний сезон в тому ж ДНЗ. За цей період порушень трудової дисципліни не було, до роботи ставився відповідально. У жовтні прийшов до завідувача ДНЗ щоб запропонувати свою кандидатуру на вакантну посаду оператора котельні, на що отримав відмову. Причина відмови полягає в тому, що на цю посаду завідувач ДНЗ вирішила взяти свого сина, в якого менший стаж роботи оператором котельні і який є менш кваліфікованим працівником! Чи є в діях завідувача ДНЗ порушення трудового кодексу?

Відповідь юридичного консультанта:

Відповідно до Конституції України і КЗпП України забороняється необґрунтована відмова в прийнятті на роботу, а також будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання(стаття22 КЗпП України).

Необґрунтованою вважається невмотивована відмова у прийнятті працівника на роботу за наявності вакантних робочих місць, а також з мотивів, які не стосуються ділових якостей працівника.

Не менш важливим є право на захист порушених трудових прав. Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу (ст. 5-1 КЗпП України).

Відповідно до ч. 2 ст. 232 Кодексу законів про працю України безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються спори про відмову у прийнятті на роботу.

07.11.2021