044 360-31-22
093 291-71-24

Чи обов’язкова прописка для прийняття дитини у місцеву школу?

Нам підприємство винаймає квартиру згідно договору аренди, а також вони видали довідку про те, кому конкретно винаймають житло де вказали ПІБ та посаду. Взявши ці документи та свідоцтво про народження дитини хотіли написати заяву про зарахування дитини до першого класу школи, яка обслуговує нашу адресу і нам відмовили в прийнятті, аргументуючи тим, що ми не прописані за цією адресою. Що робити в даній ситуації?

Відповідь юридичного консультанта:

Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про загальну середню освіту» місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Відповідно до п. 2 Наказу МОН України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

Враховуючи зазначене, чинне законодавство не містить категоричної норми щодо обов’язкового зарахування дітей до першого классу навчального закладу за місцем реєстрації.

У випадку неможливості дійти консенсусу з керівництвом навчального закладу, пропонуємо Вам звернутися з метою вирішення даної проблеми до вищестоящих органів та/або до суду.

15.03.2018