044 360-31-22
093 291-71-24

Чи може член фермерського господарства надавати власну техніку у користування іншим громадянам?

Член фермерського господарства має власну техніку, яка не належить ФГ. Чи може він надавати послуги обробки землі, як фізична особа громадянам не як ФГ (не від імені юридичної особи)?

Відповідь юридичного консультанта:

Відповідно до статті 8 Закону України "Про фермерське господарство", фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.

Умовами договору (декларації) про створення фермерського господарства визначені порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства; правовий режим спільного майна членів господарства; порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами та інш. (ст. 8.1 Закону).

Член фермерського господарства може передати власне майно у тимчасове користування своєму господарству шляхом укладення з ним договору. Крім того, він може передати таке майно до складеного капіталу ФГ.

Отже, особисте майно (техніка), яке належить члену фермерського господарства та не передане в оренду, не внесене до складеного капіталу такого ФГ може використовуватись на власний розсуд.

25.08.2020